tinh hinh that nghiep o viet nam
 
Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "tinh hinh that nghiep o viet nam "
PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC Ở VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC Ở VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.17 Mb
  Người gửi: thanhloi395
  Mức phí:   
đánh giá hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam
... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng: 
  Người gửi: hoathuytinh16021995
  Mức phí:    500 điểm
THỰC TRẠNG DU LỊCH MICE Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng: 
  Người gửi: YUII
  Mức phí:   
Hoạt động xếp hạng tín dung tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  330.36 Kb
  Người gửi: luongminhthong
  Mức phí:   
toàn cảnh nền kinh tế việt nam 2014
... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  955.54 Kb
  Người gửi: lienphan94
  Mức phí:   
Tac dong FDI voi Kinh te viet nam
 Trong quá trình đổi mới,chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,chính sách hợp tác đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI-Foreign Direct Investment) đã trở thành... 2 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  645.19 Kb
  Người gửi: daotienba
  Mức phí:    500 điểm
Tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế, tạo thành hệ thống xương sống đối với hệ thống kinh tế xã hội của đất nước. Trong những năm vừa qua, mặc dù có... 5 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  2.86 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phát triển dịch vụ ngân hàng bán buôn và bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Tại Việt Nam nói riêng và trên phạm vi toàn cầu nói chung, các ngân hàng đang giữ một vai trò hết sức quan trọng. Sự tăng trưởng của hệ thống ngân hàng tác động trực tiếp và mạnh mẽ đến sự... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  2.54 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Năng lực tài chính của các Ngân hàng thương mại Việt Nam
2. Tính cấp thiết của luận án Tốc độ toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại nhanh chóng trong những năm vừa qua đã tạo ra nhiều thay đổi to lớn... 7 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  2.47 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vận dụng và mở rộng phương thức TTDA, góp phần đẩy nhanh tiến trình phát triển kinh tế Việt Nam
Chiến lược phát triển kinh tế xã hội Việt Nam từ năm 2011đến năm 2020 tại Đại hội đại biểu Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ XI đã xác định phương hướng nhiệm vụ đến năm 2020 cơ bản đưa Việt... 4 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  3.48 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hiệu quả hoạt động Quỹ BLTD đối với DNNVV tại Việt Nam
Doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam chiếm hơn 97% trong tổng số doanh nghiệp của cả nước, thu hút một lượng lớn lao động, giải quyết công ăn việc làm, đóng góp đáng kể vào GDP, góp phần chuyển dịch... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  4.89 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Các giải pháp nâng cao vai trò của tỷ giá hối đoái trong quá trình hội nhập đối với nền kinh tế tại Việt Nam
Tỷ giá hối đoái là một công cụ của chính sách tiền tệ quốc gia đã được Ngân hàng Trung ương của các nước điều hành theo điều kiện của mỗi nước, phù hợp với tình hình cụ thể trong từng thời... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  2.02 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam
Trải qua hơn 20 năm đổi mới, ngành ngân hàng Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, luôn giữ vai trò quan trọng là huyết mạch của nền kinh tế, là hơi thở trong mọi hoạt động của... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.38 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vai trò của tỷ giá hối đoái trong cơ chế dẫn truyền chính sách tiền tệ Việt Nam
Chính sách tiền tệ (CSTT) là công cụ mà ngân hàng trung ương (NHTW) có thể sử dụng để tác động đến các biến số vĩ mô mục tiêu của nền kinh tế như sản lượng và giá cả. Cụ thể, khi... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  3 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Nghiên cứu cơ chế kiểm tra, giám sát vốn đầu tư XCDB thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước ở Việt Nam
Kinh nghiệm các nước cho thấy quá trình hiện đại hóa nhanh nhất thường đi kèm tình trạng tham nhũng tăng cao nhất. Điều này xảy ra chủ yếu là do chế độ điều hành và giám sát không theo kịp sự... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.71 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Đề Tài : Thực Trạng Ô Nhiễm Môi Trường Ở Việt Nam Hiện Nay
 hay lắn á ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  752 Kb
  Người gửi: saoly2013
  Mức phí:   
Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn vốn huy động tại Sở giao dịch Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam
... 6 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  1020.5 Kb
  Người gửi: sdgdg3g
  Mức phí:    500 điểm
kịch bản biến đổi khí hậu Việt Nam
 Tiến sĩ Hoàng Đức Cường cho biết dự thảo Báo cáo đánh giá lần thứ 5 của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) đánh giá tốc độ biến đổi khí hậu gia tăng theo hướng cực đoan... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.74 Mb
  Người gửi: hauluc
  Mức phí:    500 điểm
Truyền hình Việt Nam trong thời kỳ hội nhập
 Tài liệu: "Truyền hình Việt Nam trong thời kỳ hội nhập" Sự kiện VN gia nhập tổ chức thương mại quốc tế WTO không chỉ có ảnh hưởng to... 2 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  86.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủy sản Việt Nam sang thị trường Trung Quốc
Tài liệu: Đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủy sản Việt Nam sang thị trường Trung Quốc. Hiện nay, ngành thủy sản được xem là... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  88.73 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Thực trạng chính sách thu nhập ở Việt Nam giai đoạn 2008-2012
Thực trạng chính sách thu nhập ở Việt Nam trong những năm gần đây 2010-2013-Việt Nam đang đi trên con đường đổi mới và hội nhập với nền kinh tế thế giới. Những quy luật kinh... 8 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  95.88 Kb
  Người gửi: anhtuyet_iuh
  Mức phí:    500 điểm
NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA TOÀN CẦU HÓA TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG ĐỐI VỚI TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG Ở VIỆT NAM; NHỮNG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ TIÊU CỰC
NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA TOÀN CẦU HÓA TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG ĐỐI VỚI TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG Ở VIỆT NAM; NHỮNG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ TIÊU CỰC  I.... 3 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  119 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Những mảng tối của toàn cầu hóa và giải pháp của Việt Nam trong tiến trình hội nhập
Đề tài: "Những mảng tối của toàn cầu hóa và giải pháp của Việt Nam trong tiến trình hội nhập".Toàn cầu hoá (TCH) là một quá... 4 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  430 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Lý luận giá trị thặng dư và vận dụng vào nền kinh tế Việt Nam
 Lý luận giá trị thặng dư và vận dụng vào nền kinh tế Việt Nam Như chúng ta đã biết, sau chính sách Đổi Mới năm 1986, kinh tế Việt... 6 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  52 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Công nghệ GPS động và khả năng ứng dụng trong đo vẽ bản đồ tỷ lệ lớn tại Việt Nam
Công nghệ GPS động và khả năng ứng dụng trong đo vẽ bản đồ tỷ lệ lớn tại Việt Nam -Luận văn thạc sỹ 91 trang ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  697 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Địa lý cây công nghiệp Việt Nam
 Trong sự phát triển của nền kinh tế công nghiệp và hậu công nghiệp hiện nay, ngoài hai ngành công nghiệp và dịch vụ, ngành nông nghiệp vẫn giữ một vị trí vô cùng quan trọng. Với việc hình thành các vùng... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  341.81 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Địa lí ngành giao thông vận tải đường ôtô Việt Nam
Giao thông vận tải, với tư cách là một bộ phận của kết cấu cơ sở hạ tầng, là ngành sản xuất quan trọng đứng hàng thứ tư sau công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến và sản xuất nông nghiệp.... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  483.43 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Địa lí Lâm nghiệp Việt Nam
 Ngay từ buổi đầu của lịch sử, con người đã lấy từ rừng các thức ăn, chất đốt, vật liệu phục vụ cuộc sống. Rừng được coi là cái nôi sinh ra và là môi trường sống của con người. Đến thế... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  1.36 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Một số đặc điểm chất lượng và hệ thống phân loại chất lượng ruby saphia Việt Nam
Tài liệu: Một số đặc điểm chất lượng và hệ thống phân loại chất lượng ruby saphia Việt Nam Luận văn tốt nghiệp bộ môn Địa Hoá - Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên dài... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  18.66 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hoạt động xuất khẩu than của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, thực trạng và giải pháp
Mô tả tóm tắt: Hoạt động xuất khẩu than của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, thực trạng và giải pháp  Việt Nam đang trên con đường đổi mới và hội nhập với... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  191.11 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status