khái niệm nhân tố con người
 
Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "khái niệm nhân tố con người"
Khai thác yếu tố con người nâng cao năng suất lao động ở trung tâm đồ chơi thiết bị mầm non thuộc công ty thiết bị I
Khai thác yếu tố con người nâng cao năng suất lao động ở trung tâm đồ chơi thiết bị mầm non thuộc công ty thiết bị I ( 53 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  625.9 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Yếu tố con người trong công tác Quản Lý
Yếu tố con người trong công tác Quản Lý ( 14 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  227.85 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Yếu tố con người trong quản lý chất lượng tại công ty may TNHH Hòa Hưng
  Yếu tố con người trong quản lý chất lượng tại công ty may TNHH Hòa Hưng                                                    ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  466.3 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Xây dựng khái niệm nhãn hiệu trong Luật Sở hữu trí tuệ
Xây dựng khái niệm nhãn hiệu trong Luật Sở hữu trí tuệ Không phải là hàng hoá... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  63 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Nhân tố con người và phát triển nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa ( 20 trang )
 Nhân tố con người và phát triển nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa ( 20 trang ) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  250.22 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vận dụng quan điểm triết học Mác về bản chất của con người để phân tích tầm quan trọng của nhân tố con người trong nền kinh tế tri thức
Trong lịch sử tư tưởng nhân loại đã từng tồn tại rất nhiều quan điểm khác nhau xung quanh vấn đề nguồn gốc và bản chất của con người. Trước Các Mác, vấn đề bản chất con người chưa... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  28.39 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vấn đề con người trong triết học Mác – Lênin và phát huy nhân tố con người trong sự ngiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở nước ta hiện nay
Trong triết học, con người là một đề tài lớn, nghiên cứu vấn đề con người có vai trò rất to lớn đối với sự phát triển của thế giới, là vấn đề được các nhà triết gia của... 6 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  52.47 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vận dụng quản điểm triết học Mác về bản chất của con người để phân tích tầm quan trọng của nhân tố con người trong nền kinh tế tri thức
Trong lịch sử tư tưởng nhân loại đã từng tồn tại rất nhiều quan điểm khác nhau xung quanh vấn đề nguồn gốc và bản chất của con người. Trước Các Mác, vấn đề bản chất con người chưa... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  262.57 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Nhân tố con người trong lực lượng sản xuất với chiến lược phát triển giáo dục đào tạo nguồn nhân lực theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở việt nam trong thời kỳ quá độ
Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của kinh tế tri thức, đòi hỏi mỗi con người phải được đào tạo trình độ học vấn, năng lực ; tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức lao... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  214.58 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vận dụng quan điểm triết học Mác - Lênin về bản chất của con người để phân tích tầm quan trọng của nhân tố con người trong nền kinh tế tri thức ở Việt Nam
Trong lịch sử tư tưởng nhân loại đã từng tồn tại rất nhiều quan điểm khác nhau xung quanh vấn đề nguồn gốc và bản chất của con người. Trước Các Mác, vấn đề bản chất con người chưa... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  258.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vận dụng quan điểm triết học Mác về bản chất của con người để phân tích tầm quan trọng của nhân tố con người trong nền kinh tế tri thức
Trong lịch sử tư tưởng nhân loại đã từng tồn tại rất nhiều quan điểm khác nhau xung quanh vấn đề nguồn gốc và bản chất của con người. Trước Các Mác, vấn đề bản chất con người chưa... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  85 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Nhân tố con người trong lực lượng sản xuất với chiến lược phát triển giáo dục đào tạo nguồn nhân lực theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở việt nam trong thời kỳ quá độ
Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của kinh tế tri thức, đòi hỏi mỗi con người phải được đào tạo trình độ học vấn, năng lực ; tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức lao... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  57.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Nhân tố con người trong hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam
Những thành tựu nổi bật trong sự phát triển kinh tế từ giữa những năm 80 của thế kỷ XX là kết quả thay đổi chiến lược của nhiều quốc gia trên thế giới. Trong nền kinh tế trí thức ngày nay,... 2 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  72 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
“Vai trò của nhân tố con người trong phát triển lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiện nay”
Quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử đã chỉ ra rằng trong các yếu tố để tạo nên một nền sản xuất xã hội thì yếu tố con người giữ vai trò quan trọng và... 9 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  195.5 Kb
  Người gửi: hongket
  Mức phí:    500 điểm
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status