cach tinh gia tri san xuat cong nghiep
 
Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "cach tinh gia tri san xuat cong nghiep"
Quản trị sản xuất
... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  3.77 Mb
  Người gửi: phamtanlong
  Mức phí:   
Quản trị sản xuất và Dịch Vụ
Doanh nghiệp: là một tổ chức kinh tế tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh, nhẳm cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ thỏa mãn nhu cầu của thị trường và thu về... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  237.38 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích biến động giá trị sản xuất Công Nghiệp Hà Nội giai đoạn 1995-2003 và dự đoán 2004-2005
Vận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích biến động giá trị sản xuất Công Nghiệp Hà Nội giai đoạn 1995-2003 và dự đoán 2004-2005 ( 80 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  827.15 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Xây dựng chiến lược trong quản trị sản xuất tại Công ty Vận tải dầu khíXây dựng chiến lược trong quản trị sản xuất tại Công ty Vận tải dầu khí
  Mọi tổ chức, mọi doanh nghiệp đều phải lập kế hoạch hoạt động, xây dựng chiến lược và từ đó tổ chức thực thi chiến lược. Đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế Thị trường với sự... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  98.43 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Nghiên cứu khả năng tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế theo giá cơ bản
Trên giác độ phân tích kinh tế, việc áp dụng giá sản xuất để tính chỉ tiêu giá trị sản xuất sẽ phản ánh không đúng bản chất kinh tế của hoạt động sản xuất kinh doanh ở cơ sở. Giá... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  2.34 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vận dụng một cách hợp lý hệ thống tài khoản kế toán hiện hành vào việc hạch toán các loại hình sản xuất công nghiệp tại An Giang
 Vận dụng một cách hợp lý hệ thống tài khoản kế toán hiện hành vào việc hạch toán các loại hình sản xuất công nghiệp tại An Giang ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  828.77 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Khóa luận tốt nghiệp : Khảo sát tình hình ô nhiễm nguồn nước, xác định một số chỉ tiêu trong nước thải của quá trình sản xuất công nghiệp
 Nước là nguồn tài nguyên thiên nhiên qúy giá, là yếu tố không thể thiếu cho sự sống, ở đâu có nước ở đó có sự sống. Tuy nhiên cùng với sự phát triển của sự sống, quá trình... 2 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  4.6 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Ứng dụng công nghệ Sinh học trong hoạt động các ngành sản xuất công nghiệp
Nghiên cứu xu hướng phát triển công nghệ sinh học thế giới trong thời gian sắp tới, chúng ta nhận thấy, tiếp sau Công Nghệ Thông Tin - Viễn Thông, công nghệ sinh học là một ngành đang phát... 2 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  90.49 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Một số ý kiến về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp
Đối với các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp , quản lý và kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đóng một  vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  103.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Các phương pháp tính giá trị hàng tồn kho & Kế toán dự phòng giảm giá tồn kho trong doanh nghiệp
Hàng tồn kho là một  phần quan trọng  trong tài sản lưu động  và nằm  ở nhiều khâu trong quá trình cung ứng sản xuất, dự trữ và lưu thông của nhiều doanh nghiệp. Hàng tồn kho của mỗi... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  1.33 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Quản trị sản xuất và dịch vụ
Trong xu thế ngày càng phát triển của đất nước và nền kinh tế thị trường ngày càng rộng mở. Doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thử thách. Vì vậy vấn đề về quản trị sản... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  497 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Gía trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp điện tử ở Việt Nam
  Bước vào năm 2009, các doanh nghiệp công nghiệp điện tử của Việt Nam  đang đối mặt với cả hai khó khăn lớn cùng lúc: cam kết cắt giảm thuế nhập khẩu  ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  727.36 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hoàn thiện tổ chức công tác nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp
Nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm để tăng sức cạnh tranh là mục tiêu của bất kỳ doanh nghiệp sản xuất nào. Đặc biệt trong giai đoạn cạnh tranh quyết liệt như hiện nay, có thể... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  132.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hoàn thiện tổ chức công tác nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp
Nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm để tăng sức cạnh tranh là mục tiêu của bất kỳ doanh nghiệp sản xuất nào. Đặc biệt trong giai đoạn cạnh tranh quyết liệt như hiện nay, có thể... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  132.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Một số biện pháp nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm và tăng doanh thu tiêu thụ tại công ty sản xuất công nghiệp và xây lắp Hà Nội
Qua nghiên cứu lý luận và thực tiễn cho thấy đẩy mạnh công tác tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ và tăng doanh thu tiêu thụ là vấn đề mang tính cấp thiết và có ý nghĩa sống còn đối với doanh... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  312.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Mẫu xác định giá trị sản phẩm
Sử dụng mẫu này để nhân viên xác định giá trị tài sản sử dụng khi đánh giá giá trị hàng bán ... 16 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  40.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Thiết kế hệ thống điện cho nhà máy sản xuất công nghiệp
... 5 lần tải.    
 Kiểu file:   Winzip File (.zip)
 Dung lượng:  939.59 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phương pháp luận tính chỉ tiêu giá trị sản xuất các ngành sản phẩm theo giá so sánh
  đề tài: “phương pháp luận tính chỉ tiêu giá trị sản xuất các ngành sản phẩm theo giá so sánh”  (gồm... 5 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.21 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Giới thiệu về quản trị sản xuất và tác nghiệp
... 43 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  37.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phương pháp luận tính chỉ tiêu giá trị sản xuất các ngành sản phẩm theo giá so sánh
... 27 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.29 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status