Vai tro va y nghia cua loi nhuan
 
Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Vai tro va y nghia cua loi nhuan"
Ý nghĩa của việc nghiên cứu tích lũy tư bản
Đề tài Ý nghĩa của việc nghiên cứu tích lũy tư bản  Phần I: Lời mở đầu. ------------------------------------------------------------trang                Phần II: Nội dung.---------------------------------------------------------------------5 ... 3 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  40.96 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
vai trò và cách rút tít cho Báo mạng điện tử
 Tít (đầu đề) cho độc giả biết chuyện gì đã xảy ra và vì sao độc giả phải quan tâm tới nó. Tít là phần độc giả đọc trước tiên. Nếu bạn viết hay, độc giả có thể sẽ tiếp tục đọc bài báo. Nếu bạn viết hỏng, toàn... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  125.5 Kb
  Người gửi: thusun
  Mức phí:    500 điểm
Thuyết pháp trị của Hàn Phi Tử và ý nghĩa của nó đối với việc xây dựng nhà nước
 Đề tài: THUYẾT PHÁP TRỊ CỦA HÀN PHI TỬ VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. ... 4 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  55 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Quan niệm duy vật về lịch sử của c.mác và ý nghĩa thời đại của nó
QUAN NIỆM DUY VẬT VỀ LỊCH SỬ CỦA C.MÁC VÀ Ý NGHĨA THỜI ĐẠI CỦA NÓ Trên cơ sở trình bày một cách khái quát những nguyên lý cơ bản nhất của chủ nghĩa duy... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  119.23 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vai trò của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường
Sự phát triển của Việt Nam cũng như của các nước Xã Hội Chủ Nghĩa (XHCN) khác được đánh dấu bằng sự chuyển hướng trong tư tưởng,nhận thức của các Đảng va Nhà Nước về Chủ Nghĩa Xã Hội(CNXH)... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  565.61 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Kiểm toán tài chính vai trò và vị trí trong sự phát triển của hoạt động kiểm toán ở Việt Nam
Khái niệm kiểm toán Là việc xác minh và bày tỏ ý kiến do các chuyên gia độc lập và có năng lực, trình độ thực hiện bằng hệ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PowerPoint (.ppt)
 Dung lượng:  1.52 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Đề tài: Tìm hiểu về google adword, yahoo, bing, và nêu ý nghĩa của dịch vụ này với người dùng.
Search Engine là phần mềm cung cấp các địa chỉ Web có chứa một hay nhiều thông tin, từ khoá (keywords) mà người dùng cần tìm kiếm. Hay nói một cách dễ hiểu Search Enginelà... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  2.39 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phân tích nội dung các cơ chế của hành vi sai lệch chuẩn mực pháp luật ? Từ sự phân tích đó, hãy rút ra ý nghĩa của mỗi cơ chế đối với công tác phòng chống vi phạm pháp luật ở nước ta hiện nay
 Ở nước ta hiện nay, trong điều kiện của nền kinh tế thị trường cùng với quá trình dân chủ hóa mọi mặt của đời sống xã hội, bên cạnh những thành tựu đã đạt được vẫn còn nhiều... 2 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  108 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vai trò và vấn đề khai thác,sử dụng các nguồn Sử liệu trong quá trình Nghiên cứu
Vai trò và vấn đề khai thác,sử dụng các nguồn Sử liệu trong quá trình Nghiên cứu ( 16 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  226.57 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vai trò và những đóng góp của chúa Nguyễn Phúc Nguyên đối với công cuộc khai phá, mở rộng lãnh thổ về phía nam
Đầu thế kỷ XVI, Đại Việt lâm vào khủng hoảng chính trị, tình hình đất nước hết sức phức tạp: Nhà Hậu Lê suy yếu, Mạc Đăng Dung cướp ngôi. vua Lê phải chạy vào Thanh Hóa để khôi... 2 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  382.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tiểu luận “Vai trò và vấn đề khai thác, sử dụng các nguồn sử liệu trong nghiên cứu lịch sử”.
Lịch sử, xét theo phương diện bản thể luận, là những gì đã xảy ra trong quá trình phát triển của xã hội loài người và đồng thời nó cũng tồn tại khách quan đối với chúng ta có... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  91.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Đề tài: Quan điểm của tâm lý học hành vi, tâm lý học phân tâm (cổ điển) về nguồn gốc, bản chất của tội phạm và ý nghĩa rút ra đối với công tác phòng ngừa từ việc nghiên cứu những quan điểm đó.
Tiểu luận môn: Tâm lý học pháp lý Đề tài: Quan điểm của tâm lý học hành vi, tâm lý học phân tâm (cổ điển) về nguồn gốc, bản... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  138 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
chuyên luận một số vấn đề ngữ pháp - ngữ nghĩa của lời
Khảo sát ngôn ngữ trong mối quan tâm thực sự đến ngữ nghĩa trước hết phải xuất phát từ một quan điểm mấu chốt rằng: ngữ nghĩa không phải hoàn toàn là sẵn có, mà đây là cái được... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  102 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tìm hiểu một số quy định của pháp luật Việt Nam trong việc phòng, chống bạo lực gia đình và ý nghĩa của các quy định này trong việc bảo vệ quyền lợi của các thành viên gia đình
Mỗi con người khi sinh ra và lớn lên, môi trường đầu tiên họ được tiếp xúc đó là gia đình. Gia đình chính là ngôi trường đầu tiên giúp con người hình thành nhân cách, gia đình  là... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  60.82 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phân loại cho vay của Tổ chức tín dụng và ý nghĩa của việc phân loại này
Phân loại cho vay của Tổ chức tín dụng và ý nghĩa của việc phân loại này ( 19 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  198.02 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Nghiên cứu vai trò và hiệu quả hoạt động của công tác khuyến nông trong việc thúc đẩy sản xuất vải thiều tại huyện Lục Ngạn- tỉnh Bắc Giang
Phần 1: Mở đầu................................................................................................ 1 1.1. Đặt vấn đề ...............................................................................................1 1.2. Mục tiêu tổng thể....................................................................................2 ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  550.45 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vai trò và trách nhiệm của cha mẹ và những người thân thích đối với sự hình thành và phát triển của trẻ em
Giáo dục và nuôi dưỡng là hai yếu tố then chốt quyết định hình thành nên tính cách của mỗi con người.Việc nuôi dạy con trẻ gần nhất là gia đình, sau đó là xã hội. Giáo dục cho... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  32.78 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Khái niệm và ý nghĩa của bảo hiểm thất nghiệp
Để giải quyết tình trạng thất nghiệp, nhiều biện pháp đã được thực hiện nhằm trợ giúp kịp thời cho những người thất nghiệp trong thời gian chưa tìm được việc làm và tạo cơ hội cho họ học... 9 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  41.68 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phân tích ba tình huống trong thực tiễn để làm rõ nội dung và ý nghĩa của cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả
Voltaire đã từng nói rằng "Tình cờ là một từ vô nghĩa, không gì có thể tồn tại mà không có nguyên nhân”. Tương lai được mua bằng hiện tại và quá khứ là nguyên nhân dẫn đến những... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  1.16 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Đề bài: Phân tích nguyên tắc tập trung - dân chủ và chỉ ra ý nghĩa của nguyên tắc này trong quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay
Đề bài: Phân tích nguyên tắc tập trung - dân chủ và chỉ ra ý nghĩa của nguyên tắc này trong quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay ... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  57 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Đề bài: Phân tích nội dung cơ bản của mỗi quyền, nghĩa vụ của từng chủ thể và ý nghĩa của việc quy định các quyền, nghĩa vụ bảo lãnh ngân hàng.
Trong điều kiện ngày nay, bảo lãnh ngân hàng đã trở thành một hoạt động phổ biến của các tổ chức tín dụng, là một trong các hình thức cấp tín dụng đem lại giá trị kinh tế. Với... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  103 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Cơ sở pháp lý và ý nghĩa của quy định hạn chế quyền yêu cầu ly hôn
Như chúng ta đã biết, ly hôn là một mặt của quan hệ hôn nhân. Nếu kết hôn là hiện tượng bình thường nhằm xác lập quan hệ vợ chồng thì ly hôn là hiện tượng bất bình thường,... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  60.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vai trò và trách nhiệm của đại lý bảo hiểm trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm
Vai trò và trách nhiệm của đại lý bảo hiểm trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm  ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  64.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Ý nghĩa của vốn và lý do tháo bỏ quy định về vốn pháp định
Ý nghĩa của vốn và lý do tháo bỏ quy định về vốn pháp định  Sau một thời gian ứng dụng Luật Doanh nghiệp (từ Luật Doanh nghiệp năm... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  91 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Nội dung, ý nghĩa của nguyên tắc bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tố tụng hình sự và điều kiện đảm bảo thực hiện nguyên tắc này
Những nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự (TTHS) là kim chỉ nam cho mọi hoạt động trong TTHS. Là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, các nguyên tắc này... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  92.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phân loại cho vay của Tổ chức tín dụng và ý nghĩa của việc phân loại này
Hiện nay, trong nền kinh tế thị trường, yếu tố về Tài chính – Tiền tệ đang đóng vai trò vô cùng quan trọng, vì thế mà sự vận hành và hoạt động của hệ thống Tổ chức tín... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  194.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Quan niệm về tội phạm, cách phân loại tội phạm và ý nghĩa của việc phân loại tội phạm trong pháp luật phong kiến Việt Nam
    Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội, có lỗi, trái pháp luật hình sự và phải chịu hình phạt. Định nghĩa khái niệm tội phạm này vừa đúng, nhưng cũng có thể chưa đúng.... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  100 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phân tích nguyên tắc tập trung – dân chủ và chỉ ra ý nghĩa của nguyên tắc này trong quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay
Tập trung – dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức, hoạt động của Nhà nước và hoạt động quản lý hành chính nhà nước được tổ chức thực hiện dựa trên cơ sở tuân thủ nội... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  61 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Nguyên tắc tập trung dân chủ và ý nghĩa của nguyên tắc này trong quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay
  Tập trung là một thuộc tính quản lý quan trọng của bất kỳ nhà nước nào, song nhà nước xã hội chủ nghĩa nói chung và nhà nước ta nói riêng không áp dụng sự tập trung độc... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  86.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Cơ sở pháp lý và ý nghĩa của quy định hạn chế quyền cha mẹ đối với con chưa thành niên
Với ý nghĩa gia đình là tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc do quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các nghĩa vụ và quyền giữa họ với nhau theo quy định... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  91.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status