Vai tro cua thực tiễn đối với lý luận
 
Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Vai tro cua thực tiễn đối với lý luận"
Các giải pháp nâng cao vai trò của tỷ giá hối đoái trong quá trình hội nhập đối với nền kinh tế tại Việt Nam
Tỷ giá hối đoái là một công cụ của chính sách tiền tệ quốc gia đã được Ngân hàng Trung ương của các nước điều hành theo điều kiện của mỗi nước, phù hợp với tình hình cụ thể trong từng thời... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  2.02 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vai trò của tỷ giá hối đoái trong cơ chế dẫn truyền chính sách tiền tệ Việt Nam
Chính sách tiền tệ (CSTT) là công cụ mà ngân hàng trung ương (NHTW) có thể sử dụng để tác động đến các biến số vĩ mô mục tiêu của nền kinh tế như sản lượng và giá cả. Cụ thể, khi... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  3 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vai trò của Báo chí với sản xuất kinh doanh
Tài liệu: Vai trò của Báo chí với sản xuất kinh doanh. Ngày nay, Báo chí là một hiện tượng đặc biệt phổ biến, tác động từng ngày, từng giờ... 2 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  21.75 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vai trò của hướng dẫn viên du lịch
Vai trò của hướng dẫn viên du lịch qua một số câu hỏi:  Câu 1: Mối quan hệ của HDV và các bên liên quan 2 Câu 2:... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  19.13 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vai trò của sách chính trị xã hội và hoạt động Phát hành sách Chính trị – Xã hội trong công cuộc đổi mới hiện nay
Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đã có những bước chuyển biến lớn. Đó là nền kinh tế hoạt động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước và theo định hướng xã hội... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  33.18 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vai trò của đồng bằng sông Hồng đối với quá trình phát triển kinh tế đất nước
Đề tài: Vai trò của đồng bằng sông Hồng đối với quá trình phát triển kinh tế đất nước Ở Việt Nam phương án phân chia lãnh thổ toàn quốc thành 7 vùng... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  129.32 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vai trò của công nghệ thông tin đối với Y tế
BÀI TẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN Đề tài: Vai trò của công nghệ thông tin đối... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  50 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vai trò của Công nghệ thông tin với sự phát triển của giáo dục
Đề tài: Vai trò của Công nghệ thông tin với sự phát triển của giáo dục. Giáo dục là “quốc sách” hàng đầu của mọi Quốc gia. Và sự phát triển giáo... 7 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  19.85 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vai trò của thông tin trong việc thực hiện chức năng của văn phòng hiện đại
Đề tài: Vai trò của thông tin trong việc thực hiện chức năng của văn phòng hiện đại MỤC LỤC ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  230.08 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vai trò của thông tin đại chúng trong việc thực thi quyền lực chính trị của nhân dân Thực trạng và những vấn đề đặt ra hiện nay
Đề tài: Vai trò của thông tin đại chúng trong việc thực thi quyền lực chính trị của nhân dân Thực trạng và những vấn đề đặt ra hiện nay Quyền lực chính trị thuộc về... 9 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  104.67 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vai trò của ngân hàng nhà nước đối với rủi ro trong hoạt động của các ngân hàng thương mại
 Hoạt động của ngân hàng thương mại luôn phải đối mặt với nhiều loại rủi ro trong suốt quá trình hoạt động, ở tất cả các khâu, các lĩnh vực. Kinh nghiệm cho thấy khó có thể tránh né rủi ro mà... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  2 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:   
Vai trò của kiểm toán độc lập trong việc kiểm tra,kiểm soát các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay
Chỉ cách đây vài năm, khi nói đến kiểm toán nhiều người kh"ng biết đấy là nghề gì và làm việc gì.Nhưng trong một vài năm trở lại đây nhiều người  đã coi nghề kiểm toán như một nghề... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  24.28 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Đánh giá Tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến sự hài lòng trong công việc của tiếp viên Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines)
Một tổ chức, một doanh nghiệp, một quốc gia muốn thành công phải có được sự kết hợp hài hòa, hiệu quả giữa nguồn lực con người và cơ sở vật chất, kỹ thuật, trong đó, nguồn nhân lực là một vấn... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  3.42 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến sự gắn kết của nhân viên với tổ chức tại ngân hàng TMCP trên địa bàn TP HCM
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đo lường tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến sự gắn kết với tổ chức theo cảm nhận của nhân viên. Nghiên cứu được thực hiện dựa trên cơ sở lý... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  965.87 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vai trò của nhà nước đối với sự phát triển của kinh tế tư nhân
 Đối với mọi quốc gia, khu vực kinh tế tư nhân có vai trò hết sức quá trình trong phát triển kinh tế của đất nước. Đối với  nước ta, mặc dù trong quá trình phát triển trải qua nhiều thăng trầm... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  120 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ IMF, WB: LỊCH SỬ RA ĐỜI; CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ; VAI TRÒ CỦA IMF, WB ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN
Hiện nay, trên thế giới có rất nhiều tổ chức tài chính - tín dụng. Các tổ chức tài chính - tín dụng quốc tế ra đời là một yêu cầu khách quan trên cơ sở quan hệ ngoại thương và thanh... 6 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  397 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vai trò của Định mức tín nhiệm đối với hoạt động của hệ thống NHTM Việt Nam
Với nền kinh tế Việt Nam đang phát triển như hiện nay, sự tồn tại và cạnh tranh giữa các doanh nghiệp “mạnh”-“yếu” khác nhau đã buộc các doanh nghiệp phải thực sự biết mình là ai, đứng ở vị trí nào... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  426.9 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vai trò của Ngân hàng trung ương trong nền kinh tế thị trường
Trong n ên kinh tế thị trường, tiên trở thành một phương tiện đảm bảo cho mọi hoạt động kinh tế diễn ra một cách bình thường. Hoạt động của tiên trong nên kinh tế luôn gắn liên với các hiện tượng... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  522.92 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vai trò của Thanh Hóa với việc phát triển Thăng Long- Hà Nội
Trong  suốt  chặng đường  dài đấu tranh gian  nan vất vả của dân tộc ta để trường  tồn và phát triển, Thăng  Long - Đông Đô - Hà  Nội,  trái  tim của  cả nước  trải  ngàn năm lịch sử luôn... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  285.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phát huy vai trò của Ngân hàng thương mại đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam
Như một quy luật có tính phổ biến ở nhiều nước trên thế giới, đó là ở đâu có thị trường chứng khoán phát triển, thì ở đó hệ thống các tổ chức trung gian tài chính, các Ngân... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  720.85 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tìm hiểu vai trò của Ngân hàng trung ương trong việc kiểm soát thị trường tiền tệ
Tại tất cả các nước, Ngân hàng trung ương được sử dụng như một công cụ quan trọng trong điều chỉnh kinh tế của nhà nước vì ngân hàng trung ương nắm trong tay các mối liên hê kinh... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  214.12 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vai trò của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường
Sự phát triển của Việt Nam cũng như của các nước Xã Hội Chủ Nghĩa (XHCN) khác được đánh dấu bằng sự chuyển hướng trong tư tưởng,nhận thức của các Đảng va Nhà Nước về Chủ Nghĩa Xã Hội(CNXH)... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  565.61 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Kinh nghiệm nâng cao vai trò của tín dụng và tiết kiệm vi mô đối với phụ nữ nghèo ở một số nước đang phát triển và bài học cho Việt Nam
 Xã hội ngày càng phát triển, thu nhập và mức sống của người dân ngày càng được nâng lên và tỉ  lệ  nghèo của các quốc gia trên thế  giới đang ngày càng giảm xuống. Tuy nhiên, tại nhiều quốc gia,... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.08 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vai trò của nông dân trong việc tham gia xây dựng mô hình nông thôn mới ở Việt Nam
1. PHẦN MỞ ĐẦU: 1.1 Lí do chọn đề tài: Định hướng phát triển kinh tế - xã hội... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  32.9 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Sự xuất hiện, phát triển và nhận thức về vai trò của Xã hội dân sự Ở Việt Nam
Xã hội dân sự đang là vấn đề được cả giới nghiên cứu khoa học lẫn các nhà hoạch định chính sách quan tâm. Ngày nay, Xã hội dân sự có tính phổ biến, tính toàn cầu, dù rằng... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  3.35 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vai trò của việc sử dụng vốn xã hội trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội
Nước ta đã chính thức ra nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vào tháng 11/2006. Đây là một sân chơi quốc tế lớn, vừa tạo ra nhiều cơ hội nhưng cũng mang lại nhiều thách thức cho... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  171.16 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vai trò của phương tiện tư chế đối với hoạt động kinh tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Sở GTCC TP.HCM cho biết ngày 28/12/2007, theo số liệu quản lý trước đây của Phòng CSGT Đường bộ Công an TP.HCM, có khoảng 60.000 xe ba bánh không động cơ ( xích lô đạp và ba gác đạp);... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  253.17 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vị trí vai trò của gia đình trong xã hội xây dựng gia đình Việt Nam hiện nay
 Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5 (khoá VIII) đã đặt vấn đề gia đình ở một tầm quan trọng trong sự nghiệp xây dựng văn hó và phát triển về mọi mặt của đất nước. Vấn... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  404 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vai trò của Hội phụ nữ trong việc hoà giải mâu thuẫn gia đình trong những năm gần đây
Mặc dù mới ra đời và được khẳng định ở nước ta khoảng hơn chục năm trở lại đây, song xã hội học (XHH) đã chứng tỏ được vị trí của mình trong quá trình nhận thức xã hội,... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  529.17 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vai trò của gia đình miền núi trong việc giáo dục con cái tại xã Tân Lập huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La
1. Tính cấp thiết của đề tài Gia đình là hạt nhân của xã hội, là nơi đặt nền móng đầu tiên cho sự hình thành nhân cách của... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  392.67 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status