Tiểu luận: cnh - hĐh nông nghiệp nông thôn
 
Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Tiểu luận: cnh - hĐh nông nghiệp nông thôn"
Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta thực trạng và giải pháp
Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta thực trạng và giải pháp ( 23 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  176.3 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta thực trạng và giải pháp
Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta thực trạng và giải pháp ( 23 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  176.3 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Thị trường lao động phục vụ quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn-Thực trạng và giải pháp
Thị trường lao động phục vụ quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn-Thực trạng và giải pháp ( 45 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  551.43 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Đảng bộ Thanh Hóa lãnh đạo thực hiện đường lối CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị BCH TW 5 (khoá IX)
 Thanh Hóa là một tỉnh Bắc miền Trung, có nhiều tiềm năng để phát triển nông- lâm- ngư nghiệp. Trong công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng, bằng nổ lực của mình sự nghiệp xây dựng và... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  117 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở nước ta hiện nay ( 28 trang )
 Công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở nước ta hiện nay ( 28 trang ) ... 2 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  350.3 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở Việt Nam ( 52 trang )
 Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở Việt Nam ( 52 trang ) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  592.3 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
CNH - HĐH và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta ( 32 trang )
Từ đại hội Đảng lần thứ III, Đảng ta luôn coi công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH-HĐH) là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ, Đảng ta đă xác định thực chất của CNH xă hội... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  404.25 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
đề tài : “Đoàn thanh niên thành phố Hòa Bình tỉnh Hòa Bình với sự nghiệp công nghiệp hóa,hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn”
Là một thanh niên quan tâm tới sự nghiệp công nghiệp hóa ,hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn tôi luôn trăn trở trước những hạn chế,bất cập của đời sống nông thôn ; muốn tìm ra giải pháp... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  346.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Qua điểm của con người trong Triết học Mác Lê Nin và vai trò của con người trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước
Con nguời là chủ thể của lịch sử,là mấu chốt là diểm khởi đầu còng nh­ là cái đích của quá trình phát triển lâu dài.Chính vì thế mà vấn đề con nguời luôn là chủ đề trung tâm... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  292.21 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Đồ án tốt nghiệp : Thiết kế hệ thống thiết bị khí hóa sinh khối năng suất nhỏ phục vụ nhu cầu cung cấp năng lượng cho nông nghiệp nông thôn
Thiết kế  hệ thống thiết bị khí hóa sinh khối năng suất nhỏ phục vụ  nhu cầu cung cấp năng lượng cho nông nghiệp nông thôn MỤ C LỤC    L Ờ I CẢ M Ơ N .................................................................................................................3   L Ờ I NÓI  ĐẦU .................................................................................................................4   U PHẦ N I: TỔ... 5 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.21 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Đề tài nghiên cứu cấp bộ: Các giải pháp phát triển thương mại ,thị trường nhằm góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động nông nghiệp nông thôn
 Đề tài nghiên cứu cấp bộ:  " Các giải pháp phát triển thương mại ,thị trường nhằm góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động nông nghiệp... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  4.35 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Ngoại thương Việt Nam với sự phát triển nông nghiệp nông thôn
Bước vào thời kỳ đổi mới, thành tựu nổi bật nhất của ngành nông nghiệp Việt Nam là được Thế giới đánh giá cao về khả năng sản xuất lương. Sau khi chiến tranh kết thúc (1975), Việt Nam... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  629 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Khóa luận tốt nghiệp: Ngoại thương Việt Nam đối với Phát triển nông nghiệp Nông thôn
Ngoại thương Việt Nam đối với Phát triển nông nghiệp Nông thôn ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  937.63 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Công nghiệp hoá- Hiện hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta. Thực trạng và giải pháp
Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá là con đường tất yếu phải tiến hành đối với bất cứ nước nào, nhất là những nước có xuất phát điểm từ nền nông nghiệp kém phát triển muốn xây dựng nền... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  55.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Sự phát triển nguồn nhân lực - vai trò của nó với sự nghiệp CNH - HĐH và với nền kinh tế tri thức ở nước ta. Thực trạng và thách thức
Ngày nay, khi vai trò của nguồn nhân lực đang ngày càng được thừa nhận như một yếu tố quan trọng bên cạnh vốn và công nghệ cho mọi sự tăng trưởng thì một trong những yêu cầu để... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  293 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Thực trạng tín dụng phát triển nông nghiệp nông thôn và nợ xấu tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Phú Thọ
 Trong cơ cấu kinh tế của nước ta thì nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn và là một ngành luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm hàng đầu bằng sự đầu tư  về mọi  mặt, đưa nền... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  470 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Thực trạng và giải pháp sử dụng vốn đầu tư cho nông nghiệp nông thôn
... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  242.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
công nghiệp hoá ,hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở việt nam
công nghiệp hoá ,hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở việt nam(39 trang)   ... 12 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  128 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vấn đề về đào tạo nguồn nhân lực con người trong sự nghiệp CNH - HĐH đất nước (23 trang)
Vấn đề về đào tạo nguồn nhân lực con người trong sự nghiệp CNH - HĐH đất nước (23 trang) Mục lục: A. Lời mở đầu    B. Nội dung    I. Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực con... 13 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  150 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Nội dung các VĐ cơ bản về CNH - HĐH đất nước ở VN (14 trang)
Nội dung các VĐ cơ bản về CNH - HĐH đất nước ở VN (14 trang) Mục lục LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1: TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN CỦA QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM... 9 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  48 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Sự vận dụng hình thái KT - XH vào sự nghiệp CNH - HĐH ở Việt Nam (13 trang)
Sự vận dụng hình thái KT - XH vào sự nghiệp CNH - HĐH ở Việt Nam (13 trang) Mục lục: A. Giới thiệu vấn đề B. Giải quyết vấn đề I. HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI MÁC -... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  59 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Thực trạng và GP để NCHQ của ĐT và SD nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp CNH - HĐH ở VN (26 trang)
Thực trạng và giải pháp để nâng cao hiệu quả của đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam (26 trang) Mục lục: Lời nói đầu Nội... 2 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  118.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
CNH - HĐH nền KTQD là nhiệm vụ trung tâm trong suốt TKQĐ đi lên CNXH ở nước ta
Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế quốc dân là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta Lời nói đầu Mục lục: I. Những vấn đề... 2 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  43 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Công nghiệp hoá- Hiện hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta. Thực trạng và giải pháp (15 trang)
Công nghiệp hoá- Hiện hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta. Thực trạng và giải pháp (15 trang) Mục lục: Lời mở đầu Nội dung  I. Vai trò của công nghiệp nông thôn trong quá trình Công nghiệp hoá-... 2 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  54 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Muốn tiến hành CNH - HĐH ta phải làm gì? (22 trang)
Muốn tiến hành CNH - HĐH ta phải làm gì? (22 trang) Mục lục: LỜI NÓI ĐẦU NỘI DUNG I . CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ LÀ GÌ ?     II. MUỐN TIẾN HÀNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN... 2 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  63.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta hiện nay (23 trang)
Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta hiện nay (23 trang) Mục lục: Phần mở đầu Phần nội dung I/ Một số vấn đề lý luận chung về CNH - HĐH nông nghiệp... 8 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  109 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Công nghiệp hoá- Hiện hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta hiện nay (14 trang)
Công nghiệp hoá- Hiện hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta hiện nay (14 trang) Mục lục: LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I: VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ- HIỆN ĐẠI HOÁ NÔNG THÔN... 13 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  53 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội với sự nghiệp CNH - HĐH ở Việt Nam (23 trang)
Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội với sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở Việt Nam (23 trang) Mục lục: Phần I: Mở đầu PHẦN II : NỘI... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  63 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vai trò của CNH - HĐH trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta hiện nay (31 trang)
Vai trò của CNH - HĐH trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta hiện nay (31 trang) Mục lục: A. Đặt vấn đề B. Nội dung I. Tất yếu khách quan và tác dụng CNH - HĐH ... 2 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng: 
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
CNH - HĐH và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta (30 trang)
CNH - HĐH và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta (30 trang) Mục lục: Đặt vấn đề Nội dung 1. Sự cần thiết phải tiến hành CNH - HĐH trong sự nghiệp xây... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng: 
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status