Tính tất yếu và tác dụng của cnh-hđh
 
Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Tính tất yếu và tác dụng của cnh-hđh"
Tác dụng của dư luận xã hội đối với lĩnh vực pháp luật
LỜI MỞ ĐẦU NỘI DUNG I. Định nghĩa dư luận xã hội ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  121.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vận dụng lý luận hình thái kinh tế - xã hội để chứng minh tính tất yếu sự lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa của Việt Nam
Lý luận, hình thái kinh tế - xã hội là lý luận cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  106.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Học thuyết hình thái kinh tế xã hội với việc nhận thức tính tất yếu của con đường lựa chọn XHCN ở Việt Nam ( 26 trang )
Trong gần 10 năm trở lại đây, nền kinh tế nước ta có sự thay đổi và đạt được nhiều thành tựu to lớn. Để đạt được những thành tựu Êy chóng ta không thể quên được bước ngoặt... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  333.3 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tính tất yếu của quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam ( 31 trang )
 Tính tất yếu của quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam ( 31 trang ) ... 2 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  360.69 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phân tích tính tất yếu khách quan, đặc điểm của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, và các giải pháp để phát triển nó ở nước ta trong giai đoạn hiện nay ( 27 trang )
 Phân tích tính tất yếu khách quan, đặc điểm của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, và các giải pháp để phát triển nó ở nước ta trong giai đoạn hiện nay ( 27 trang ) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  308.92 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tính tất yếu khách quan và con đường hình thành công ty mẹ - công ty con ở Việt Nam ( 57 trang )
 Tính tất yếu khách quan và con đường hình thành công ty mẹ - công ty con ở Việt Nam ( 57 trang ) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  601 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Nghiên cứu sự tương tác của các nhóm cọc và nền đất dưới chịu tác dụng của tải trọng ngang bằng mô hình số
Nghiên cứu sự tương tác của các nhóm cọc và nền đất dưới chịu tác dụng của tải trọng ngang bằng mô hình số ( 53 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.54 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Anh (chị) hãy cho biết chính sách công là gì? Trình bày tác dụng của loại công cụ này đối với đời sống xã hội. Liên hệ một số chính sách trong đời sống của nước ta?
 Câu 1: Anh (chị) hãy cho biết chính sách công là gì? Trình bày tác dụng của loại công cụ này đối với đời sống xã hội. Liên hệ một số chính sách trong đời sống của nước ta? ... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  184.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận án tiến sĩ cơ học : Nghiên cứu giảm dao động cho công trình theo mô hình con lắc ngược chịu tác dụng của ngoại lực
Trong thực tế có nhiều công trình có mô hình ở dạng con lắc ngược như nhà cao tầng, tháp vô tuyến, giàn khoan, công trình biển … cùng với sự phát ... 2 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  1.5 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tính tất yếu của con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ( 28 trang )
 Tính tất yếu của con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ( 28 trang ) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  390.75 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tính tất yếu, đặc điểm thực chất của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ( 13 trang )
 Tính tất yếu, đặc điểm thực chất của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ( 13 trang ) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  221.87 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Một số nghiên cứu vè Enzym và Protease trong chế phẩm ENvima và tác dụng của chế phẩm trên thực nghiêm
Một số nghiên cứu vè Enzym và Protease trong chế phẩm ENvima và tác dụng của chế phẩm trên thực nghiêm ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  1.91 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa và tác dụng tăng cường miễn dịch thực nghiệm của một số loài nấm dược liệu
Nấm Linh chi, Vân chi là những thảo dược được coi là thượng phẩm. Từngàn xưa, tiền nhân đã coi Linh chi nhưmột loại tiên đan, diệu dược. Theo y học... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  2.82 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội với việc nhận thức tính tất yếu của sự lựa chọn con đường đi lên CNXH ở Việt Nam
Lịch sử phát triển của nhân loại đã trải qua nhiều bước thăng trầm khác nhau và đặc biệt là trước những biến động to lớn của thế giới .Cuộc cách mạng khoa học công nghệ ngày nay đang... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  465.92 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vai trò và tác dụng của công tác quản trị tài chính trong doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam ( 35 trang )
 Vai trò và tác dụng của công tác quản trị tài chính trong doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam ( 35 trang ) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  419.62 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tiểu luận chuyên đề tổ chức hoạt động nhận thức: Điều kiện cân bằng của một vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song
Suy luận từ các kiến thức đã biết sau để rút ra câu trả lời cho câu hỏi đã đặt ra:  Vật cân bằng dưới... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  86.13 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tiểu luận: Tác dụng của tia phóng xạ đối với môi trường vật chất
Các bức xạ được khảo sát bao gồm các hạt tích điện nhưalpha và beta, các tia gamma và tia X. Trong quá trình tương tác của bức xạvới vật chất, năng lượng của tia bức xạ được truyền cho các... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  960.53 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Báo cáo khoa học : Phản ứng giảm cấp của cao su thiên nhiên và ALGINATE Natri dưới tác dụng của vi sóng và siêu âm
Phản ứng giảm cấp của cao su thiên nhiên và ALGINATE Natri dưới tác dụng của vi sóng và siêu âm ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  4.04 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phân tích ảnh hưởng biến động giá xăng dầu trong thời gian qua ,phân tích tác dụng của việc sử dụng quyền chọn và giao trong phòng ngừa rủi ro biến động giá nhập khẩu xăng dầu ở Việt nam
Việt Nam đang tiến hành xây dựng nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phải tăng cường các hoạt động nhằm phục vụ cho nhu cầu của... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  1.03 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Khóa luận tốt nghiệp: Tỷ giá hối đoái và tác dụng của tỷ giá đến Ngoại thương Việt Nam
Tỷ giá hối đoái và tác dụng của tỷ giá đến Ngoại thương Việt Nam ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.5 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Bài tiểu luận: Các loại đường và tác dụng công nghiệp bánh kẹo, nước giải khát
I. MỘT SỐ LOẠI ĐƯỜNG 1. CÁC ĐƯỜNG TỰ NHIÊN ... 3 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  3.05 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Slide:Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn chất lượng ,xác định LD50 và tác dụng lên thần kinh trung ương trên thực nghiệm của Siro Lanroxen
Slide:Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn chất lượng ,xác định LD50 và tác dụng lên thần kinh trung ương trên thực nghiệm của Siro Lanroxen - Thuốc tâm thần... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PowerPoint (.ppt)
 Dung lượng:  3.25 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Slide: Nghiên cứu sơ bộ thành phần hóa học và tác dụng kháng khuẩn invitro của vị thuốc bạch cấp
 Slide: Nghiên cứu sơ bộ thành phần hóa học và tác dụng kháng khuẩn invitro của vị thuốc bạch cấp ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  918 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tất yếu và tự do - một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Tất yếu và tự do là những phạm trù triết học biểu hiện mối quan hệ qua lại giữa hoạt động của con người và các quy luật khách quan. Vì vậy, chúng là một trong những vấn đề... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  17.87 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:   
Quy luật giá trị là quy luật căn bản của sản xuất và trao đổi hàng hoá. ở đâu có sản xuất và trao đổi hàng hoá thì ở đó có sự tồn tại và phát huy tác dụng của quy luật giá trị
Hiện nay, chúng ta đang ở trong giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đây là thời kỳ chuyển tiếp từ nền kinh tế cũ,lạc hậu,bao cấp lên một nền kinh tế mới hơn, phát triển hơn,... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  101.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phân tích tác dụng của từng lực lượng thúc đẩy sự thay đổi kinh doanh và quản lý. Mối quan hệ giữa các lực lượng ấy và sự cần thiết phát hiện kịp thời chúng đối với các doanh nghiệp
Tổ chức quản lý với nghĩa rộng nhất là một yếu tố hàng đầu trong quá trình triển khai bất kỳ hoạt động nào, từ phạm vi vài ba người đến toàn cộng đồng xã hội .Đó là một công cụ quan... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  52 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tác dụng của cntt trong dạy học ở bậc tiểu học
  Tầm quan trọng của công nghệ thông tin: - trong thời đại của chúng ta, sự bùng nổ cntt đ• tác động lớn đến công cuộc phát triển kinh... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  389.78 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tính tất yếu của thời kì quá độ lên CNXH, bỏ qua chế độ Tư Bản chủ nghĩa ở Việt Nam
Thời kì quá độ là thời kì mà xã hội cũ chuyển sang một xã hội mới – Xã hội – Xã hội Chủ Nghĩa, về mặt kinh tế đây là thời kì bao gồm những mảng, những phần, những bộ phận... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  113 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tính tất yếu khách quan phi PT KTHH nhiều TP ở VN (31 trang)
Tính tất yếu khách quan phi phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ở Việt Nam (31 trang) Mục lục: Phần mở đầu I/ Cơ sở lí luận của việc phát triển kinh tế hàng... 2 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  116.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Học thuyết HT KT - XH với việc nhận thức tính tất yếu của con đường lựa chọn XHCN vào VN (26 trang)
Học thuyết hình thái kinh tế xã hội với việc nhận thức tính tất yếu của con đường lựa chọn xã hội chủ nghĩa vào Việt Nam (26 trang) Mục lục LỜI NÓI ĐẦU    I. HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  84.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status