Sang kien kinh nghiem ve quan ly tai san
 
Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Sang kien kinh nghiem ve quan ly tai san"
sáng kiến kinh nghiệm lịch sử
Đề tài sáng kiến kinh nghiệm: Tăng sự hứng thú của học sinh trong học tập môn lịch sử  A. PHẦN MỞ ĐẦU   I.  LÝ DO CHỌN... 3 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  7.89 Mb
  Người gửi: leko
  Mức phí:    500 điểm
Tìm hiểu về quản lý mạng IP
Trong chuyên đề này nhóm xin trình bày các vấn đề liên quan tới các yêu cầu chung của quản lý mạng, các khía cạnh quản lý mạng trong mạng thế hệ kế tiếp. Các phương pháp quản lý mạng được trình... 2 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng: 
  Người gửi: letoan.ptit
  Mức phí:    500 điểm
sáng kiến kinh nghiệm sáng tác thơ truyện cho trẻ mẫu giáo lớn (đạt giải cao)
 sáng kiến kinh nghiệm thuộc lĩnh vực phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 - 6 tuổi, có đầy đủ các biện pháp sáng tác thơ, truyện, viết lời mới cho các bài đồng dao, được minh họa bằng hình ảnh. Tài liệu có sự xét duyệt của các cấp... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng: 
  Người gửi: day_chun
  Mức phí:    500 điểm
Xây dựng mô hình đồng quản lý tài nguyên môi trường tại khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm tỉnh Quảng Nam
Ở nước ta, tài nguyên, môi trường (TN,MT) biển là nơi nương tựa sinh kế của hơn 20 triệu người sống dựa vào nguồn lợi ven bờ, trong đó có hơn 157 xã nghèo ven biển và trên hải đảo. Sự phụ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  5.73 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hoàn thiện quản lý tài chính tại các trường đại học công lập tự chủ tài chính trên địa bàn TP.HCM
Văn kiện đại hội lần thứ XI của đảng tiếp tục khẳng định “phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Trong đó thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  869.43 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Một số vấn đề về quản lý ngoại hối của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam trong thời gian qua và giải pháp khắc phục
Trước xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế hiện nay, quan hệ kinh tế giữa các nước trên thế giới ngày... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  341.39 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Một số vấn đề về quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp công nghiệp
Xu hướng quốc tế hoá, toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới và xu hướng hội nhập của các nền kinh tế quốc gia và khu vực đã đặt các doanh nghiệp Việt Nam trước nguy cơ bị... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.26 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng
Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng ( 4 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  227.56 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn tốt nghiệp : Hoàn thiện bộ máy quản lý tại Công Ty Tạp Phẩm và Bảo Hộ Lao Động
Luận văn tốt nghiệp : Hoàn thiện bộ máy quản lý tại Công Ty Tạp Phẩm  và Bảo Hộ Lao Động (68 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  499.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn tốt nghiệp : Một số vấn đề về quản lý lao động tiền lương ở Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải
 Luận văn tốt nghiệp : Một số vấn đề về quản lý lao động tiền lương ở Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải ( 30 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  293.23 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn tốt nghiệp : Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức lao động khoa học cho lao động quản lý tại Công Ty Cơ Khí 79
Luận văn tốt nghiệp : Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức lao động khoa học cho lao động quản lý tại Công Ty Cơ Khí 79 (74 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  543.1 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn tốt nghiệp : Thực trạng về quản lý chiến lược của Tổng Công Ty Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam
Luận văn tốt nghiệp : Thực trạng về quản lý chiến lược của Tổng Công Ty Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam ( 52 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  393.13 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn tốt nghiệp : Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công Ty Liên Doanh Cơ Khí Xây Dựng
Luận văn tốt nghiệp : Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công Ty Liên Doanh Cơ Khí Xây Dựng ( 72 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  480.6 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn tốt nghiệp : Một số giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công Ty In Tạp Chí Cộng Sản
Luận văn tốt nghiệp : Một số giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công Ty In Tạp Chí Cộng Sản  ( 73 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  562.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Đề tài “đánh giá tính hiệu quả của hoạt động tập huấn về nâng cao năng lực và quyền cho phụ nữ của dự án phát triển mô hình đồng quản lý tài nguyên môi trường và thúc đẩy quyền trẻ em và phụ nữ”
 Trong giai đoạn hiện nay, đổi mới và hội nhập phát triển kinh tế được xem là mục tiêu phát triển hàng đầu của mỗi quốc gia. Điều đó được thể hiện bằng sự phát triển thông qua hợp... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  357.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Chuyên đề: Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài chính công
Báo cáo chuyên đề : Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài chính công ... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  409.44 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận án tiến sĩ :Cơ chế quản lý tài sản công trong khu vực hành chính sự nghiệp ở Việt Nam
Luận án tiến sĩ :Cơ chế quản lý tài sản công trong khu vực hành chính sự nghiệp ở Việt Nam MỤC LỤC ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.47 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận án tiến sĩ : Quản lý tài sản công trong các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam
Luận án tiến sĩ : Quản lý tài sản công trong các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam MỤC LỤC  ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.95 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận án tiến sĩ : Cơ chế quản lý tài sản công trong khu vực hành chính sự nghiệp ở Việt Nam
Luận án tiến sĩ : Cơ chế quản lý tài sản công trong khu vực hành chính sự nghiệp ở Việt  Nam MỤC LỤC ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.47 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận án tiến sĩ : Tổ chức hạch toán kế toán trong các cơ sở y tế với việc tăng cường quản lý tài chính ngành y tế Việt Nam
Luận án tiến sĩ : Tổ chức hạch toán kế toán  trong các cơ sở y tế với việc tăng cường quản lý tài chính ngành y tế Việt Nam ( 197 Trang)   ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.56 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn tốt nghiệp : Một số biện pháp hoàn thiện quản lý Tài Chính ở Bệnh Viện Mắt Trung Ương
Luận văn tốt nghiệp : Một số biện pháp hoàn thiện quản lý Tài Chính ở Bệnh Viện Mắt Trung Ương ( 86 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.65 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản lý tại công ty Cơ Khí ô tô 3-2
Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản lý tại công ty Cơ Khí ô tô 3-2 ( 77 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  703.23 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM sử dụng khái niệm “Lớp cảnh” trong bài dạy vẽ tranh Đề tài phong cảnh ở môn Mỹ thuật TH.
1. Bối cảnh của đề tài:  Từ thực trạng về những khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện đến việc giải quyết khắc phục và những thành... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  428.6 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Một số kinh nghiệm về giáo dục đạo đức cho học sinh cá biệt
Trẻ em  là tương lai  của đất nước . Vì vậy  trong  nhiệm vụ giáo dục hiện nay , việc giáo dục  đạo đức cho học  sinh  là  một  vấn  đề  hết  sức  quan  trọng . Muốn trở thành... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  14.47 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Sáng kiến kinh nghiệm sinh hoạt sao nhi đồng
Để đáp ứng mục tiêu đào tạo của nhà trường XHCN nói chung và các trường  học nói riêng là đào tạo những con người phát triển toàn diện, cấp bậc tiểu học là cấp bậc quan trọng nhất,... 13 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  18.01 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Phương pháp dạy học phân số cho học sinh tiểu học
Môn toán là môn học rất quan trọng trong các môn học ở chương trình tiểu học, đồng thời xuyên suốt ở các cấp học, bậc học. Tôi  nhận thấy rằng kết quả học lực môn toán qua các... 10 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  378.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Sáng kiến kinh nghiệm : Rèn luyện kỹ năng phân tích cho học sinh
I.ĐẶT VẤN ĐỀ :Chúng ta đang tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực đây là một quá trình lâu dài và phức tạp  ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  244 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Kinh nghiệm về đổi mới phương pháp rèn luyện học sinh viết đúng chính tả lớp bốn
Tiếng Việt là công cụ tư duy để học sinh diễn đạt được ý tưởng của mình. Nếu không hiểu được ý nghĩa của Tiếng Việt thì các em không dễ dàng cảm nhận được cái hay, cái đẹp... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  39 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Sáng kiến kinh nghiệm : Rèn kỹ năng thực hành của học sinh khối lớp 7
Trong những năm qua, nền giáo dục nước ta đã đạt được những thành tựu có ý nghĩa về phát triển quy mô, tạo chuyển biến bước đầu về chất lượng, tăng cường các điều kiện phát triển giáo... 2 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  1.21 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Sáng kiến kinh nghiệm : Rèn luyện khả năng làm thí nghiệm thực hành vật lí cho học sinh lớp 6
     Giáo dục trung học cơ sở nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục tiểu học, có trình độ học vấn phổ thông cơ sở và những hiểu biết ban... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  888.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status