Quy trinh hach toan tai san co dinh
 
Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Quy trinh hach toan tai san co dinh"
Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty TNHH Em-tech Việt Nam
 Đây là 1 bài báo cáo tốt nghiệp về chuyên nghành kế toán. Trong lịch sử phát triển của nhân loại, các cuộc cách mạng công nghiệp đều tập trung vào giải quyết các vấn... 8 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng: 
  Người gửi: dungkute_ls
  Mức phí:    500 điểm
Thực tiễn kiểm toán khoản mục tài sản cố định và chi phí khấu hao tại Công ty kiểm toán Tâm Việt
Khi nền kinh tế ngày càng phát triển, nhu cầu sử dụng thông tin tài chính đáng tin cậy để ra quyết định đầu tư cũng như quyết định quản lý ngày càng cao. Báo cáo tài chính là tài liệu tổng... 4 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  132.33 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Các phương pháp khấu hao tài sản Cố định Việt Nam
 Các phương pháp khấu hao tài sản Cố định Việt Nam ( 37 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  404.66 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn tốt nghiệp : Công tác quản lý và sử dụng tài sản cố định tại Điện Lực An Giang
Luận văn tốt nghiệp : Công tác quản lý và sử dụng tài sản cố định tại Điện Lực An Giang ( 92 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  2.85 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận án tiến sĩ :Cơ chế quản lý tài sản công trong khu vực hành chính sự nghiệp ở Việt Nam
Luận án tiến sĩ :Cơ chế quản lý tài sản công trong khu vực hành chính sự nghiệp ở Việt Nam MỤC LỤC ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.47 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận án tiến sĩ : Quản lý tài sản công trong các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam
Luận án tiến sĩ : Quản lý tài sản công trong các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam MỤC LỤC  ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.95 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận án tiến sĩ : Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình ở các doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
Luận án tiến sĩ : Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình ở các doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế Quốc Tế ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.53 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận án tiến sĩ : Cơ chế quản lý tài sản công trong khu vực hành chính sự nghiệp ở Việt Nam
Luận án tiến sĩ : Cơ chế quản lý tài sản công trong khu vực hành chính sự nghiệp ở Việt  Nam MỤC LỤC ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.47 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn tốt nghiệp : Kế toán và phân tích tài sản cố định tại Công Ty TNHH TMDV Kỹ Thuật Điện lạnh Khang Thịnh
Luận văn tốt nghiệp : Kế toán và phân tích tài sản cố định tại Công Ty TNHH TMDV Kỹ Thuật Điện lạnh Khang Thịnh MỤC LỤC ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  762.61 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Đề bài (số 1): Xây dựng một tình huống liên quan đến hợp đồng vay tài sản có biện pháp bảo lãnh. Phân tích các mối quan hệ pháp luật trong tình huống đó. Chỉ ra biện pháp giải quyết tranh chấp đó có sự vi phạm hợp đồng này.
Đề bài (số 1): Xây dựng một tình huống liên quan đến hợp đồng vay tài sản có biện pháp bảo lãnh. Phân tích các mối quan hệ pháp luật trong tình huống đó. Chỉ ra biện pháp giải... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  37.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hoàn thiện Kế toán tài sản cố định hữu hình ở các Doanh nghiệp Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế Quốc Tế
Hoàn thiện Kế toán tài sản cố định hữu hình ở các Doanh nghiệp Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế Quốc Tế ( 212 Tr) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  2.04 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Cơ chế quản lý tài sản công trong khu vực hành chính sự nghiệp ở Việt Nam
 Cơ chế quản lý tài sản công trong khu vực hành chính sự nghiệp ở Việt Nam  ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  383.03 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phương pháp hạch toán tài sản cố định
 Xu thế quốc tế hóa và hội nhập kinh tế trên phạm vi toàn cầu là xu thế có tính quy luật tất yếu. Trước tác động của nó, nhiều doanh nghiệp ra đời và suy vong. Đặc biệt... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  131.22 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Nghiên cứu phương pháp xác định tài sản cố định giá trị tài sản cố định nền kinh tế và khả năng ứng dụng của Việt Nam
Nghiên cứu phương pháp xác định tài sản cố định giá trị tài sản cố định nền kinh tế và khả năng ứng dụng của Việt Nam (63 Tr) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.91 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tìm hiểu về kế toán tài sản cố định (phần 3)
 Tìm hiểu về kế toán tài sản cố định (phần 3) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  184.82 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tìm hiểu về kế toán tài sản cố định (phần 2)
 Tìm hiểu về kế toán tài sản cố định (phần 2) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  212.13 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tìm hiểu về kế toán tài sản cố định (phần 1)
 Tìm hiểu về kế toán tài sản cố định (phần 1) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  178.65 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng và quản lý tài sản cố định tại Công ty cổ phần may Hưng Yên
 Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng và quản lý tài sản cố định tại Công ty cổ phần may Hưng Yên ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  413.34 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tổ chức hạch toán tài sản cố định với những vấn đề về quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty Hoàng Long
Trong nền kinh tế thị trường kế toán là một công việc quan trọng phục vụ cho việc hạch toán và quản lý kinh tế, nó còn có vai trò tích cực đối với việc quản lý tài sản... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  788.45 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty may Đáp Cầu
Sau gần hai mươi năm đổi mới (1986-2005), nền kinh tế nước ta đã có những bước chuyển biến khá vững chắc. Cơ chế thị trường tạo ra cho các doanh nghiệp nhiều cơ hội mới nhưng cũng đặt... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  777.29 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tổ chức hạch toán tài sản cố định tại xí nghiệp dịch vụ khoa học kĩ thuật
Tài sản cố định là cơ sở vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp, phản ánh trình độ khoa học kỹ thuật và năng lực sản xuất có của doanh nghiệp. Đặc biệt là máy móc thiết bị sản... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  727.89 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty Hoá chất mỏ (Micco)
Là một trong ba yếu tố sản xuất kinh doanh cơ bản (TSCĐ; nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ; lao động sống), TSCĐ đóng một vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.2 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phân tích tình hình tổ chức công tác hạch toán tại doanh nghiệp
Trong nền kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước, mọi thành phần kinh tế đều có quyền bình đẳng như nhau, được tự do cạnh tranh với nhau. Do vậy, để có thể... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  697.64 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Một số vấn đề về hạch toán sự biến động và khấu hao tài sản cố định hiện nay trong các doanh nghiệp
Đại hội Đảng lần thứ 6 đã khởi xướng công cuộc đổi mới, chuyển nền kinh tế nước ta từ cơ chế tập trung sang cơ chế thị trường, thực hiện chính sách mở cửa tạo điều kiện cho... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  471.23 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Công tác kế toán khấu hao tài sản cố định hữu hình
Sau những năm đổi mới nền kinh tế nước ta đã có nhiều chuyển biến khá vững chắc.Đã tạo ra cho các doanh nghiệp nhiều cơ hội mới nhưng cũng không ít thách thức.Sự phát triển của nền kinh... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  395.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tài sản cố định
Tài sản cố định là một bộ phận hết sức quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nền kinh... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  491.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Công tác kế toán tài sản cố định tại xí nghiệp chế biến kinh doanh hàng xuất khẩu
Trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước kế toán là một công việc việc quan trọng phục vụ cho việc hạch toán và quản lý kinh tế, nó còn có vai trò tích cực đối... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  231 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hoàn thiện hạch toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty xây dựng 472 - Tổng công ty xây dựng đường Sơn
Tài sản cố định (TSCĐ) là một trong những bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật chất cho nền kinh tế quốc dân, nó là yếu tố quan trọng của quá trình sản xuất của xã hội.... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.03 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Bàn về cách tính khấu hao tài sản cố định và phương pháp kế toán khấu hao tài sản cố định theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệp
 Bàn về cách tính khấu hao tài sản cố định và phương pháp kế toán khấu hao tài sản cố định theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệp ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  432.55 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tổ chức hạch toán tài sản cố định với những vấn đề về quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đông Nam Á
Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước kế toán là một công việc quan trọng phục vụ cho việc hạch toán và quản lý kinh tế, nó còn có vai trò tích cực đối với... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  876.55 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status