Nhung ban chat cua gia tri thang du
 
Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Nhung ban chat cua gia tri thang du"
Lý luận giá trị thặng dư và vận dụng vào nền kinh tế Việt Nam
 Lý luận giá trị thặng dư và vận dụng vào nền kinh tế Việt Nam Như chúng ta đã biết, sau chính sách Đổi Mới năm 1986, kinh tế Việt... 6 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  52 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Bản chất của thuế GTGT, đánh giá tình hình thực hiện ở Việt Nam
 Thuế là nguồn thu ổn định của Nhà nước, là công cụ phân phối thu nhập quốc dân, thực hiện điều tiết vĩ mô nền kinh tế và là công cụ bảo vệ kinh tế trong nước, cạnh tranh với nước ngoài. ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  125.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Khảo sát sự ảnh hưởng của giá trị đồng đô la Mỹ (USD) đến tình hình huy động vốn tại ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình - Chi nhánh Cần Thơ
Đây là chương mở đầu cho bài nghiên cứu chuyên đề. Chương này bao gồm các nội dung như: Lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, và phương pháp nghiên cứu. Nội dung... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  413.49 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Bản chất của quá trình xã hội hoá
    Trong khoa học xã hội, xã hội hoá cá nhân được coi là quá trình làm chuyển biến con người từ thực thể sinh học thành thực thể xã hội, quá trình hội nhập của cá nhân... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  22.26 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tìm hiểu bản chất của ý thức
Từ khi loài người hình thành, tiến hóa, biết lao động kiếm sống, ý thức phát triển song song với khả năng giao tiếp, ngôn ngữ. Đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học, nhiều triết thuyết của... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  117 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Đề tài: Quan điểm của tâm lý học hành vi, tâm lý học phân tâm (cổ điển) về nguồn gốc, bản chất của tội phạm và ý nghĩa rút ra đối với công tác phòng ngừa từ việc nghiên cứu những quan điểm đó.
Tiểu luận môn: Tâm lý học pháp lý Đề tài: Quan điểm của tâm lý học hành vi, tâm lý học phân tâm (cổ điển) về nguồn gốc, bản... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  138 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Bản chất của quyền của người lập di chúc, những hạn chế về quyền tự định đoạt của người lập di chúc và mối quan hệ giữa chúng
    Quan hệ thừa kế là một loại quan hệ pháp luật có nội dung kinh tế, xã hội sâu sắc, xuất hiện đồng thời với quan hệ sở hữu và phát triển cùng với sự phát triển... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  136.3 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Bản chất của tranh tụng tại phiêntòa
1. Trong toàn bộ quá trình tố tụng, xét xử đóng vai trò trung tâm, thể hiện đầy đủ nhất bản chất của hệ thống tư pháp của mỗi nhà nước, là giai đoạn quyết định tính đúng đắn,... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  86 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Bản chất và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư
Theo danh giá của VI LêNin thì lý luận giá trị thặng dư là hòn đá tảng của học thuyết kinh tế của C.Mac. Các nhà tư bản để đạt được mục đích tối đa của mình họ đã... 5 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  69 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Bản chất của hợp đồng tặng cho - nhìn từ góc độ luật học so sánh
1. Dẫn nhập: Hợp đồng tặng cho là một trong những công cụ pháp lý được hình thành lâu đời nhất trong pháp luật dân sự. Ngay từ thế kỷ thứ V đến thế kỷ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  83.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tìm hiểu bản chất của thuế GTGT, đánh giá tình hình thực hiện ở Việt Nam trong những năm vừa qua và đề xuất những biện pháp xử lý thuế trong thời gian tới nhằm hoàn thiện hơn nữa hệ thống thuế ở Việt Nam
Thuế là nguồn thu ổn định của Nhà nước, là công cụ phân phối thu nhập quốc dân, thực hiện điều tiết vĩ mô nền kinh tế và là công cụ bảo vệ kinh tế trong nước, cạnh tranh... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  222.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Đề bài TM2.T2-12: Bản chất của quảng cáo thương mại. Nêu các văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động quảng cáo thương mại
Theo tài liệu còn ghi lại thì cha đẻ của hình thức quảng cáo là một người Ai Cập cổ. Ông đã dán tờ thông báo đầu tiên trên tường thành Thables vào khoảng năm 3000 trước công nguyên.... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  87.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Nội dung và vai trò của quy luật giá trị thặng dư ( 15 trang )
Trước khi đưa ra một nền sản xuất nào đó người sản xuất phải nghiên cứu sản xuất ra hàng hoá đó có giá trị, bên cạnh đó là có gía trị thặng dư. V́ sản xuất giá trị... 4 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  230.57 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Bản chất của tranh tụng tại Phiên Tòa
Trong toàn bộ quá trình tố tụng, xét xử đóng vai trò trung tâm, thể hiện đầy đủ nhất bản chất của hệ thống tư pháp của mỗi nhà nước, là giai đoạn quyết định tính đúng đắn, khách... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  91.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vận dụng ý luận về giá trị thặng dư và lợi nhuận để phân tích các nhân tố làm tăng lợi nhuận của một doanh nghiệp . Nêu rõ thực trạng kém hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước Việt Nam và phân tích rõ nguyên nhân ( 13 trang )
 Vận dụng ý luận về giá trị thặng dư và lợi nhuận để phân tích các nhân tố làm tăng lợi nhuận của một doanh nghiệp . Nêu rõ thực trạng kém hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước Việt Nam và phân tích rõ nguyên nhân ( 13 trang... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  201.33 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Giá trị thặng dư là hòn đá tảng trong học thuyết kinh tế của Mác ( 29 trang )
 Giá trị thặng dư là hòn đá tảng trong học thuyết kinh tế của Mác ( 29 trang ) ... 4 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  330.65 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Nguồn gốc, bản chất của lợi nhuận, vai trò của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường ( 23 trang )
 Nguồn gốc, bản chất của lợi nhuận, vai trò của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường ( 23 trang ) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  268.22 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Ý nghĩa ngày nay của học thuyết về giá trị thặng dư của C.Mác
C. Mác đã vạch ra rằng, tư bản không hề phát minh ra lao động thặng dư, rằng: "Nơi nào mà một bộ phận xã hội chiếm độc quyền về những tư liệu sản xuất thì nơi đó người... 5 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  52.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phân tích chất và lượng của giá trị hàng hoá các yếu tố ảnh hưởng đến chất và lượng
Để Phân tích chất và lượng của giá trị hàng hoá thì trước hết chúng ta cần hiểu khái niệm hàng hoá là gì? ... 8 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  33.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CỦA LỢI NHUẬN
Như chúng ta đã biết, giá trị thặng dư là một phạm trù nói lên mục đích của sản xuất tư bản chủ nghĩa. Trong điều kiện thực tế của xã hội tư bản giá trị thặng dư chuyển... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  133 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Giá trị thặng dư
Kinh tế chính trị Mác-Lênin có vai trò quan trọng trong đời sống Xã hội. Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay yêu cầu học tập, nghiên cứu kinh tế chính trị Mác-Lênin càng được đặt ra... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  192 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vận dụng quan điểm triết học Mác về bản chất của con người để phân tích tầm quan trọng của nhân tố con người trong nền kinh tế tri thức
Trong lịch sử tư tưởng nhân loại đã từng tồn tại rất nhiều quan điểm khác nhau xung quanh vấn đề nguồn gốc và bản chất của con người. Trước Các Mác, vấn đề bản chất con người chưa... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  28.39 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vận dụng quản điểm triết học Mác về bản chất của con người để phân tích tầm quan trọng của nhân tố con người trong nền kinh tế tri thức
Trong lịch sử tư tưởng nhân loại đã từng tồn tại rất nhiều quan điểm khác nhau xung quanh vấn đề nguồn gốc và bản chất của con người. Trước Các Mác, vấn đề bản chất con người chưa... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  262.57 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Nghiên cứu máy móc và lao động trong quá trình sản xuất giá trị thặng dư
Việc ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại đã thúc đẩy lực lượng sản xuất ở những nước tư bản chủ nghĩa phát triển, nhờ đó không những các tập đoàn tư bản độc... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  235.99 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Bản chất của thuế giá trị gia tăng, tình hình thực hiện và những biện pháp xử lý thuế giá trị gia tăng trong thời gian tới
Thuế là nguồn thu ổn định của Nhà nước, là công cụ phân phối thu nhập quốc dân, thực hiện điều tiết vĩ mô nền kinh tế và là công cụ bảo vệ kinh tế trong nước, cạnh tranh... 3 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  516.73 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Chuyên đề: trình bày về quá trình thanh trùng? bản chất của quá trình thanh trùng là gì? nguyên lí chung, cấu tạo bộ phận làm việc và một số thiết bị thanh trùng mà bạn biết
Trong những năm gần đây,thực hiện chính sách đổi mới của Đảng, ngành nông nghiệp nước ta đã có những bước tiến quan trọng về nhiều mặt. Ngành nông nghiệp đã có sự tăng trưởng khá nhanh về cả... 2 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  3.63 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Bản chất của pha sáng trong quang hợp
1. ĐỊNH NGHĨA QUANG HỢP Quang hợp là quá trình biến đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng hoá học dưới dạng các hợp chất hữu cơ. Nói... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  2.63 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phạm trù quyền lực và bản chât của quyền lực chính trị
Với tư cách là 1 phạm trù của khoa học chính trị, quyền lực đã được khám phá trong chiều dài của lịch sử nhân loại từ Aristote qua các nhà thần học thời trung cổ, các nhà phục... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  19.08 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vận dụng quan điểm triết học Mác - Lênin về bản chất của con người để phân tích tầm quan trọng của nhân tố con người trong nền kinh tế tri thức ở Việt Nam
Trong lịch sử tư tưởng nhân loại đã từng tồn tại rất nhiều quan điểm khác nhau xung quanh vấn đề nguồn gốc và bản chất của con người. Trước Các Mác, vấn đề bản chất con người chưa... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  258.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Bản chất và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư
Theo danh giá của VI LêNin thì lý luận giá trị thặng dư là hòn đá tảng của học thuyết kinh tế của C.Mac. Các nhà tư bản để đạt được mục đích tối đa của mình họ đã... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  88.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status