Mau tieu luan quan ly nha nuoc chuyen vien
 
Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Mau tieu luan quan ly nha nuoc chuyen vien"
Luận án tiến sĩ : Quản lý nhà nước đối với TCT QG - Ql theo hướng hình thành TĐKT
Thực hiện đổi mới, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN trong xu thế hội nhập quốc tế, việc tạo lập và phát triển các TCT, TĐKT lớn có đủ tiềm lực cạnh trạnh cả thị trường trong và... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.24 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường ở tỉnh Bắc Ninh
Trong vài ba thập kỷ gần đây, do sức ép về dân số và phát triển kinh tế, hiện tượng các nguồn tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt, môi trường bị suy thoái nghiêm trọng, thậm chí... 9 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  138.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phân quyền và phân cấp trong quản lý nhà nước - Một số khía cạnh lý luận - thực tiễn và pháp lý
Tóm tắt. Hiện nay, việc sử dụng phương thức phân quyền đã trở thành phổ biến trong các quốc gia phát triển, dân chủ và pháp quyền và là nguyên tắc của nhà nước pháp quyền. Do đó, để... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  136.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại công ty TNHH Phương Minh
Kể từ khi con người xuất hiện trên mặt đất này, và kể từ khi con người biết hợp quần thành tổ chức thì vấn đề quản trị bắt đầu xuất hiện. Xã hội càng phức tạp, đa dạng... 19 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  137.23 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại công ty cổ phẩn đầu tư Thái Bình
Quản lý suy cho cùng là quản lý con người. Ngày nay với xu thế toàn cầu hóa và tính chất cạnh tranh ngày càng khốc liệt, con người đang được coi là tài sản vô giá và là... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  236.07 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công Ty TNHH – ĐT – TM – XD Gia Thất
- Quản lý suy cho cùng là quản lý con người. Ngày nay, với xu thế toàn cầu hóa và tính chất cạnh tranh ngày càng khóc liệt, con người coi là nguồn tài sản vô giá và là... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  143.81 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phân tích & lập kế hoạch tài chính tại công ty công trình giao thông đô thị và quản lý nhà Thủ Đức
Mục tiêu hoạt động của các doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận và hơn nữa là gia tăng giá trị của công ty. Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp không hoạt động kinh doanh... 2 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  169.11 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Xây dựng hệ thống Quản lý nhân sự
Ngày nay, cùng với sự vươn lên của đất nước, hòa vào đó Công nghệ thông tin là một ngành đã có những bước phát triển mạnh mẽ không ngừng và nó đã trở thành chiếc chìa khóa dẫn... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng: 
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Bài kiểm tra môn quản lý nhà nước về kinh tế
Bài kiểm tra môn quản lý nhà nước.  Đề bài : Quản lý Nhà nước về kinh tế là gì ?Vì sao nói quản lý Nhà nước vừa là... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  250.09 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn tốt nghiệp : Tăng cường quản lý nhà nước về tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Nông Sản -Thực Phẩm
Luận văn tốt nghiệp : Tăng cường quản lý nhà nước về tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Nông Sản -Thực Phẩm ( 46 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  294.75 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn tốt nghiệp : Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ,chăm sóc và giáo dục TEHCDBKK
Luận văn tốt nghiệp : Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ,chăm sóc và giáo dục TEHCDBKK (85 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  582.15 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn tốt nghiệp : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý Nhân Sự tại Công Ty Nhất Vinh
Luận văn tốt nghiệp : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý Nhân Sự tại Công Ty Nhất Vinh ( 38 Trang) ... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  359.48 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn tốt nghiệp : Quản lý nhân sự Công ty TNHH TM và Tin học Thái Minh
Hiện nay, sự phát triển của Công nghệ Thông tin ởnước ta đang bước vào thời kì mới với việc triển khai rộng rãi các ứng dụng tin học cho các tổ ... 2 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.01 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn tốt nghiệp : Hoàn thiện công tác quản lý Nhân Sự tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn
Luận văn tốt nghiệp : Hoàn thiện công tác quản lý Nhân Sự tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn ( 61 Trang) ... 3 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  3.36 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Báo cáo thực tập quản lý nhà nước tại Phòng quản lý thương mại sở Cong thương tỉnh Đồng Nai
 Báo cáo thực tập quản lý nhà nước tại Phòng quản lý thương mại sở Cong thương tỉnh Đồng Nai  1. Quá trình thực tập ... 3 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  3.69 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn tốt nghiệp : Tăng cường quản lý nhà nước về tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Nông Sản -Thực Phẩm
Luận văn tốt nghiệp : Tăng cường quản lý nhà nước về tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Nông Sản -Thực Phẩm (56 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  411.42 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn tốt nghiệp : Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng thiết kế tại Công Ty Tư vấn và Xây Dựng Số 1
Luận văn tốt nghiệp : Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng thiết kế tại Công Ty Tư vấn và Xây Dựng Số 1 ( 59 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  520.75 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận án tiến sĩ : Hoàn thiện nội dung quản lý nhà nước về thương mại hàng hoá trên địa bàn Hà Nội đến năm 2020
Luận án tiến sĩ : Hoàn thiện nội dung quản lý nhà nước về thương mại hàng hoá trên địa bàn Hà Nội đến năm 2020 MỤC LỤC  ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.27 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận án tiến sĩ : Hoàn thiện nội dung quản lý nhà nước về thương mại hàng hoá trên địa bàn Hà Nội đến năm 2020
Luận án tiến sĩ : Hoàn thiện nội dung quản lý nhà nước về thương mại hàng hoá trên địa bàn Hà Nội đến năm 2020 MỤC LỤC  ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.27 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận án tiến sĩ : Hoàn thiện chính sách quản lý Nhà nước đối với thị trường thuốc chữa bệnh tại Việt Nam
Luận án tiến sĩ : Hoàn thiện chính sách quản lý Nhà nước đối với thị trường thuốc chữa bệnh tại Việt Nam MỤC LỤC  ... 2 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.63 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tóm tắt Luận án tiến sĩ : Hoàn thiện quản lý nhà nước nhằm nâng cao thị phần vận tải của đội tàu biển Việt Nam
Tóm tắt Luận án tiến sĩ : Hoàn thiện quản lý nhà nước nhằm nâng cao thị phần vận tải của đội tàu biển Việt Nam ( 27 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  553.44 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tóm tắt Luận án tiến sĩ : Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với cơ sở hạ tầng đô thị du lịch ở Việt Nam
Tóm tắt Luận án tiến sĩ : Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với cơ sở hạ tầng đô thị du lịch ở Việt Nam ( 24 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  393.93 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn tốt nghiệp : Vai trò quản lý nhà nước với sự hình thành và phát triển của thị trường Bất Động Sản Việt Nam
Luận văn tốt nghiệp : Vai trò quản lý nhà nước với sự hình thành và phát triển của thị trường Bất Động Sản Việt Nam (42 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  480.89 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Công tác quản lý nhân lực Công Ty Địa Chính Hà Nội
Công tác quản lý nhân lực Công Ty Địa Chính Hà Nội ( 59 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  674.24 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý Nhân Sự tại công ty Nhất Vinh
Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý Nhân Sự tại công ty Nhất Vinh ( 43 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  488.19 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Khóa luận tốt nghiệp : Một số giải pháp quản lý Nhà nước để giữ gìn và phát triển lễ hội đình làng của dân tộc Cao Lan ở Tuyên Quang
Việt  Nam là  quốc  gia  đa dân tộc, với  54 dân tộc  anh em cùng  sinh sống, mỗi  một  cộng  đồng dân tộc  có  một nét  văn hoá  riêng  độc  đáo  tạo... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  3.59 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Báo cáo tốt nghiệp : Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự trong Công ty cổ phần mạng trực tuyến MeTa
Trong thời đại bùng nổ của khoa học và công nghệ, việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) trong các doanh nghiệp được xem là con đường ngắn nhất đẫn tới thành công và phát... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  3.76 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Giải pháp quản lý quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác xã hội hoá giáo dục Mầm non ở huyện Thạch Thất trong giai đoạn hiện nay
Đất nước ta đang trong giai đoạn những năm đầu của thế kỷ XXI, thế kỷ của nền văn minh trí tuệ, nền kinh tế tri thức, thể kỷ của hội nhập khu vực và quốc tế. Đảng và... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  177.43 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Một số biện pháp quản lý nhằm phát triển đội ngũ giáo viên ở trường THPT Bình Sơn - tỉnh Vĩnh Phúc
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (1991) với Cương lĩnh và Nghị quyết đã vạch ra phương hướng đi lên CNXH và bước đầu thực hiện CNH-HĐH đất nước. Đại hội Đảng VIII (1996) tiếp tục con... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  225 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về Báo Chí
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về Báo Chí ( 49 Trang) ... 3 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  537.09 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status