Mau bang phan bo tien luong va bhxh
 
Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Mau bang phan bo tien luong va bhxh"
Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Cty TM DV Phú Bình
 Đây là bài khóa luận đạt điểm 8 trong kỳ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp năm học 2010-2011. ... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  506 Kb
  Người gửi: zingpob
  Mức phí:    500 điểm
Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Xí nghiệp Thoát nước số 3 thuộc Công ty Thoát nước Hà Nội
Một doanh nghiệp, một xã hội được coi là phát triển khi lao động có năng suất, có chất lượng, và đạt hiệu quả cao. Như vậy, nhìn từ góc độ "Những vấn đề cơ bản trong sản xuất" thì lao động... 2 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  0 Byte
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường
Trong thời đại ngày nay cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, các công ty và doanh nghiệp trong nước đang mở cửa để hội nhập với nền kinh tế đất nước. Lao động là hoạt động chân... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  50.67 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương “ tại công ty TNHH Hưng Lâm
Những năm gần đây, trong điều kiện đổi mới cùng với sự ra đời ngày càng nhiều của các Công ty CP, Công ty TNHH, các tập đoàn kinh tế,…… Với nền kinh tế thị trường cạnh tranh ngày càng gây gắt... 4 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  336.29 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Tổng Công ty thép Việt Nam
Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người để tạo ra của cải, vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội. Trong nền... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  147.07 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phẩn xây dựng và thương mại Hà Nôị
Theo Mác, lao động của con người là một trong ba yếu tố quan trọng quyết định sự tồn tại của quá trình sản xuất. Lao động giữ vai trò chủ chốt trong việc tái tạo ra của cải vật chất và... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  229.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Nhà Máy Gạch Ngói Tunnel LX
Trong cơ chế thị trường với sự hoạt động của thị trường sức lao động còn gọi là thị trường lao động. Sức lao động trở thành hàng hóa, loại hàng hóa đặc biệt. Giá cả sức lao động chính là tiền... 3 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  62.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Trường
Lao động là yếu tố đầu vào quan trọng nhất của mọi doanh nghiệp. Nâng cao năng suất lao động là con đường cơbản đểnâng cao hiệu quảkinh doanh, tạo uy tín... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  558.74 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương viễn thông Bình Phước.
Trong quá trình CNH – HĐH đất nước, mà đặc biệt trong nền kinh tế thị trường đang bị lạm phát như hiện nay, điều mà các nhà doanh nghiệp luôn quan tâm là làm thế nào để tồn tại và phát... 4 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  29.2 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hạch toán tiền lương và bảo hiểm xã hội ở công ty TNHH Dệt may Thái Sơn Hà Nội
Cùng với sự phát triển của xã hội loài người, các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng mở rộng và phát triển không ngừng kéo theo sự thay đổi về hoạt động quản lý và cơ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  73.58 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng công trình Hoàng Hà
Lao động là yếu tố đầu vào quan trọng nhất của mọi doanh nghiệp.  Nâng cao năng suất lao động là con đường cơ bản để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tạo uy tín và khẳng định vị trí của doanh... 5 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  50.75 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Nghiệp vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Công ty TNHH N.G.V
Công ty TNHH N.G.V là một doanh nghiệp nhỏ áp dụng chế độ kế toán theo Quyết định số 144 /2001/ QĐ - BTC ban hành 21/12/2001 quy định sửa đổi bổ sung chế độ kế toán của các doanh nghiệp vừa... 5 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  97.36 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng
Tiền lương là biểu hiện bằng tiền của bộ phận sản xuất xã hội mà người lao động được hưởng để bù đắp hao phí lao động đã bỏ ra trong quá trình sản xuất nhằm tái tạo sức... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  1.7 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH một thành viên Đóng tàu Hạ Long
Lao động là hoạt động chân tay và trí óc của con người nhằm tác động biến đổi các vật tự nhiên thành các vật phẩm đáp ứng nhu cầu của con người. Trong mọi chế độ xã hội, việc sáng tạo... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  122.44 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Thực hành kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH tm & dv Bảo Thành
1. Sự cần thiết cùa đề tài Nền kinh tế đất nước đang bước vào thời đại mới, thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa. Đất nước càng... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  132.33 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trính theo lương tại công ty Cổ phần Xây dựng và đầu tư Phát triển Hải Phòng
Nền kinh tế nước ta đã và đang chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết và quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Cơ chế quản lý kinh tế đổi... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  170.73 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần xây dựng Sông Đà – Jurong
    Trong điều kiện nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN của nước ta đã và đang hội nhập vào nền kinh tế Thế giới, với các hoạt động diễn ra một cách sôi động, mau... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  212.08 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH máy tính Hoàng Cường
Hiện nay Việt Nam đang từng bước hội nhập vào nền kinh tế thế giới, sự cạnh tranh diễn ra mạnh mẽ đã tạo ra cho các doanh nghiệp rất nhiều cơ hội cũng như những khó khăn. Các... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  117.44 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Minh Trung
Trong thời đại ngày nay với cơ thế thị trường mở cửa thì tiền lương là một vấn đề rất quan trọng. Đó là khoản thù lao cho công lao động của người lao động. ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  204.08 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship
Trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước hiện nay, các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp có quyền tổ chức và thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của mình một cách... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  119.4 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần giao nhận kho vận Ngoại thương Hải Phòng
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, đứng trước sự bùng nổ về kinh tế cùng với sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp và do nhu cầu xã hội ngày càng đa dạng đòi hỏi... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  175.32 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Báo cáo thực tập : Công ty Cổ phần Bột mì Bình An
    Nhằm  đáp  ứng  yêu  cầu  thị  trường  bột  mì,  đặc  biệt  là  thị  trường phía  Nam,  ngày  03/11/1998  Tổng  công  ty  Lương  thực  Miền  Nam  có  tờ... 4 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  4.23 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh công ty cổ phần Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông
-Tìm hiểu chung về công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông. Trên cơ sở các thông tin thu thập được tiến hành phân tích để đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động và... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  532.01 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Một số ý kiến góp phần hoàn thiện phương pháp hạch toán và phân bổ chi phí chung
Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu chất lượng quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất. Mối quan tâm hàng đầu của người làm công tác quản lí là làm... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  98.69 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn tốt nghiệp : Tìm hiểu thực trạng và xây dựng chiến lược Marketing Mix cho sản phẩm phân bón Urê của công ty TNHH Hòa Phát tại thị trường An Giang
Đã từ lâu, cây lúa đã trở thành biểu tượng của ngành sản xuất nông nghiệp ở tỉnh An Giang. Với 73% diện tích đất đai màu mỡ, An Giang là tỉnh có diện tích và sản lượng lúa... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  285.11 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn tốt nghiệp : Kế toán tiền lương và sự ảnh hưởng của Tiền Lương với người lao động tại Công Ty Liên Doanh May An Giang
Luận văn tốt nghiệp : Kế toán tiền lương và sự ảnh hưởng của Tiền Lương với người lao động tại Công Ty Liên Doanh May An Giang ( 68 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.29 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn tốt nghiệp : Phân Tích Tình Hình Lao Động ,Tiền Lương Và Ảnh Hưởng Của Chính Sách Lương Đến Năng Suất Lao Động
Luận văn tốt nghiệp : Phân Tích Tình Hình Lao Động ,Tiền Lương Và Ảnh Hưởng Của Chính Sách Lương Đến Năng Suất Lao Động ( 70 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.48 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn tốt nghiệp : Quản lý tiền lương và tiền công tại Công TY KTCT Thủy Lợi La Khê
Luận văn tốt nghiệp : Quản lý tiền lương và tiền công tại Công TY KTCT Thủy Lợi La Khê (67 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  619.99 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Báo cáo thực tập : Hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Viễn thông Hà Nội
Qua nghiên cứu, chúng ta đã nhận thấy trong quản lý kinh tế, quản lý con người là vấn đề cốt lõi nhất, cũng đồng thời là vấn đề tinh tế, phức... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  778.31 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn thạc sĩ : Hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại Công ty Phân bón Miền Nam
Xu thế toàn cầu hóa đang phát triển mạnh mẽ, để đứng vững trong xu thế đó các doanh nghiệp phải thiết lập đ-ợc các công cụ quản lý khoa học màtrong... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  758.03 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status