Lý luận về hàng hàng hóa sức lao động
 
Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Lý luận về hàng hàng hóa sức lao động"
Lý luận về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.
CHƯƠNG 1  LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH. ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  149.63 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
phân biệt đối tượng nghiên cứu của xã hội học pháp luật với đối tượng nghiên cứu của lý luận về nhà nước và pháp luật
Xã hội học pháp luật là một nghành xã hội học chuyên biệt, nghiên cứu những quy luật và tính quy luật của quá trình phát sinh, tồn tại, hoạt động của pháp luật trong xã hội, trong mối... 10 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  24.75 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ AN SINH XÃ HỘI
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ AN SINH XÃ HỘI ... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  83 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Nhu cầu - lý luận về nhu cầu trong tâm lý học
Chủ nghĩa Hành vi do nhà tâm lý hoc Mỹ J.Watson (1878/1895) sáng lập. Ông cho rằng: tâm lý học không mô tả, giảng giải các trạng thái ý thức mà chỉ nghiên cứu hành vi cơ thể. Hành... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  40.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Khóa luận tốt nghiệp : Lý luận về phương pháp dạy học môn Lịch Sử
Khóa luận tốt nghiệp : Lý luận về phương pháp dạy học môn Lịch Sử MỤC LỤC LỜI CẢM... 2 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  669.62 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Lý luận về thẩm định, thẩm tra tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật
Ban hành văn bản qui phạm pháp luật là một trong những hoạt động quan trọng và thường xuyên của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật năm 2008... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  22.34 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Một số vấn đề lý luận về nhà ở
Trước đây vào thời kỳ nguyên thuỷ, nhà ở mới chỉ đơn giản được hiểu là nơi che mưa, che nắng, tránh thú dữ. Khi cuộc sống ngày một phát triển cũng là lúc tầm quan trọng của ngôi... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  183 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Một số vấn đề lý luận về khái niệm thị trường bất động sản
1. Thế nào là thị trường ? Thị trường là phạm trù kinh tế tổng hợp gắn liền với quá trình sản xuất và lưu thông hàng hoá. Thừa... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  250 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phát triển thị trường sức lao động ở Việt Nam trên cơ sở của lí luận của C.Mác
Trong toàn bộ lí luận kinh tế của C.Mác, xuất phát điểm đầu tiên đó là từ học thuyết giá trị. Trên nền tảng học thuyết này, C.Mác đã xây dựng nên học thuyết về giá trị thặng dư... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  91.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Lý luận về hàng hoá sức lao động của C.Mác với thị trường lao động ở Việt Nam hiện nay
LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây, Việt Nam hội nhập với nền kinh tế thế giới, kinh tế... 10 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  123 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Đề tài nghiên cứu một số vấn đề lý luận về nhượng quyền thương mại
Nhượng quyền thương mại - Franchising - đã ra đời và phát triển trong hơn sáu thập kỷ qua tại nhiều nước Âu - Mỹ. Còn tại Việt Nam, dù đã manh nha hình thành cách đây gần chục... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  225.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Một số vấn đề lý luận về mua bán nhà ở trong trường hợp sở hữu có thời hạn
Trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ phân tích số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam 2009 phục vụ việc hoạch định chính sách phát triển lĩnh vực nhà ở - Bộ Xây... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  119.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Những vấn đề lý luận về nguyên tắc tự định đoạt của đương sự trong TTDS
Nguyên tắc không phải là cái tự nhiên sinh ra mà là kết quả của cả một quá trình phát triển và thích ứng với các điều kiện khách quan. Mặc dù từ điển tiếng việt có định nghĩa... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  105.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Một số vấn đề lý luận về Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư – Thực trạng và phương hướng hoàn thiện
Thị trường mua bán nhà ở trong những năm gần đây diễn ra hết sức sôi động, một trong những đối tượng của hoạt động này hướng tới chính là những căn hộ chung cư. Do nhu cầu về... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  279.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vận dụng lý luận về hàng hóa sức lao động của C.Mác vào việc phát triển thị trường hàng hóa sức lao động
Theo C.Mác hàng hóa sức lao động chỉ hình thành sau khi chủ nghĩa tư bản tiến hành cuộc cách mạng về công nghệ sản xuất, nhằm xây dựng một nền sản xuất đại công nghiệp. Nước ta là... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  62.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Những vấn đề lý luận về tiến trình hình thành và chia sẻ các chuẩn mực ứng xử trong Cộng đồng chính trị - an ninh ASEAN
1. Những vấn đề lý luận về tiến trình hình thành và chia sẻ các chuẩn mực ứng xử trong Cộng đồng chính trị - an ninh ASEAN ... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  116 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Những vấn đề lý luận về nguyên tắc thẩm phán và hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.
Chương I Những vấn đề lý luận về nguyên tắc thẩm phán và hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  81.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Một số vấn đề lý luận về biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế.
1. Một số vấn đề lý luận về biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế. Theo quy định tại khoản 3 điều 5 Luật... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  62.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Nghiên cứu hàng hóa sức lao động
Ph.Ăngghen cho rằng C.Mác có hai phát hiện lớn: một là phát hiện ra quan niệm duy vật lịch sử, hai là phát hiện về giá trị thặng dư. Học thuyết giá trị thặng dư là hòn đá tảng... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  133 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Một số vấn đề lý luận về hợp đồng dân sự
Ngày 15 tháng 4 năm 1992, Quốc hội nước cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt nam đã thông qua ban hành Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hiến pháp 1992), để thay thế... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  343.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Lý luận về tích lũy tư bản và vấn đề vận dụng vào phát triển kinh tế ở nước ta ( 14 trang )
 Lý luận về tích lũy tư bản và vấn đề vận dụng vào phát triển kinh tế ở nước ta ( 14 trang ) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  214.94 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Lý luận về địa tô của CacMac và sự vận dụng vào chính sách đất đai ở Việt Nam hiện nay ( 39 trang )
 Lý luận về địa tô của CacMac và sự vận dụng vào chính sách đất đai ở Việt Nam hiện nay ( 39 trang ) ... 3 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  384.28 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Những vấn đề lý luận về nguyên tắc tự định đoạt của đương sự trong TTDS
Nguyên tắc không phải là cái tự nhiên sinh ra mà là kết quả của cả một quá trình phát triển và thích ứng với các điều kiện khách quan. Mặc dù từ điển tiếng việt có định nghĩa... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  101 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Cơ sở lý luận về tài phán hành chính , thực trạng pháp luật và thực hiện pháp luật về tài phán hành chính ở nước ta
Nhà nước XHCN Việt Nam là nhà nước của dân, do dân, vì dân, quyền làm chủ về mọi mặt của nhân dân được Nhà nước bảo đảm. Công dân , tổ chức có quyền khiếu nại với cơ... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  632 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Lý luận hàng hóa sức lao động và việc vận dụng trong phát triển thị trường sức lao động ở Việt Nam
Trong những năm qua nền kinh tế nước ta dần dần chuyển nền kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường, nhiều thị trường của nước ta đã từng bước được hình thành... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  128 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Lý luận về hình thái kinh tế - giải thích quá trình phát triển của Việt Nam ngày nay
Môn ” Triết học Mác - LêNin ” có thể nói là một môn học rất khó để có thể hiểu được cặn kẽ, rõ ràng về nó. Do vậy việc làm bài ” Tiểu luận Triết học ”... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  323.21 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Lý luận về công ty cổ phần và thị trường chứng khoán.Ý nghĩa ,sự vận dụng này ở nước ta .
Xuất phát từ thực trạng khách quan , các doanh nghiệp nhà nước làm việc kém hiệu quả , tình trạng lãi giả , lỗ thật vẫn còn phổ biến , hàng năm Chính phủ  phải bỏ ra một... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  250 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Lý luận về con người và vấn đề về đào tạo nguồn lực cho con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
“Dân tộc chúng tôi hiểu đầy đủ rằng: dân tộc mình là một dân tộc nghèo, một đất nước đang phát triển ở mức thấp... Chúng tôi hiểu rõ khoảng cách giữa nền kinh tế của chúng tôi và... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  219.3 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vận dụng Lý luận về Hình thái kinh tế - xã hội giải thích quá trình phát triển của Việt Nam ngày nay
Môn ” Triết học Mác - LêNin ” có thể nói là một môn học rất khó để có thể hiểu được cặn kẽ, rõ ràng về nó. Do vậy việc làm bài ” Tiểu luận Triết học ”... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  254.91 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tổng kết lý thuyết,Cơ sở lý luận về quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế Nông Nghiệp,Nông Thôn
Tổng kết lý thuyết,Cơ sở lý luận về quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế Nông Nghiệp,Nông Thôn (82 Tr) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  2.96 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status