Hoan thien cong tac to chuc lao dong
 
Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Hoan thien cong tac to chuc lao dong"
Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Nội
Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Nội Quản trị nhân sự là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng, vì “ mọi quản trị... 11 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  472.5 Kb
  Người gửi: donglam8383
  Mức phí:    500 điểm
Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách tại UBND thị trấn Mộc Châu - huyện Mộc châu - Tỉnh Sơn la
 Xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã ) là cấp chính quyền cơ sở trong hệ thống tổ chức hành chính 4 cấp ở nước ta. Xã có chức năng nhiệm vụ gắn liền với việc thực hiện mục tiêu xây... 4 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  91.55 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác huy động vốn dưới hình thức trái phiếu Chính phủ ở Kho bạc nhà nước Hà Nội
 Quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đòi hỏi phải huy động nhiều nguồn lực (lao động- khoa học công nghệ- vốn - tài nguyên thiên nhiên), trong đó vốn là một trong những nguồn lực cơ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  76 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tìm hiểu về tình hình chung, cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ, các công việc và các hoạt động liên quan đến công tác tổng hợp kinh tế - xã hội của Vụ Tổng hợp Kinh tế Quốc dân
Trong quá trình đất nước ngày càng hội nhâp sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, có sự giao thoa cả trên lĩnh vực kinh tế - chính trị - xã hội và văn hóa thì đào tạo đội ngũ cán... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  86.53 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Công tác tôn giáo tại ủy ban mặt trận tổ quốc trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội.
Việt Nam là một quốc gia có nhiều loại hình tín ngưỡng tôn giáo. Với chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo và tự do tín ngưỡng không tôn giáo, đến nay đã có 13 tôn giáo nước ta... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  57.74 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Hội nhập kinh tế quốc tế mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp trong nước, cũng như không ít những khó khăn. Do đó, một bài toán đặt ra đối với những doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  4.29 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hoàn thiện công tác kế toán thu chi hoạt động tại trường Cao Đẳng Y Tế Điện Biên
Ngày nay, trong xu thế chung của thời đại “Khu vực hoá” và “Toàn cầu hoá”; để hội nhập và phát triển Việt Nam không ngừng đẩy mạnh Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước, đổi mới toàn diện nền... 4 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  153.37 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Thiết Bị Y Tế T&C
Trong cơ chế mới, với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế tính độc lập, tự chủ trong các doanh nghiệp ngày càng cao hơn. Mỗi doanh nghiệp phải năng động sáng tạo trong kinh  doanh, phải chịu trách nhiệm... 5 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  120.36 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Nghiên cứu một số giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương tại Xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu – Công ty TNHH Một thành viên Cảng Hải Phòng
Tiền lương là tiền trả cho việc cung ứng sức lao động (SLĐ), vì vậy, về bản chất, tiền lương biểu thị quan hệ kinh tế giữa người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ). Phạm trù tiền lương,... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  266.33 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty CPTM vận tải và du lịch Hoàng Anh
Mỗi doanh nghiệp là một mắt xích quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Sự phát triển của doanh nghiệp góp phần đảm bảo cho nền kinh tế phồn vinh, thịnh vượng. Nền kinh tế thị trường của nước ta trong... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  3.17 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hoàn thiện công tác tổ chức lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại XN Sửa Chữa Và Phát Triển Nhà HP
      LỜI MỞ ĐẦU    Dưới sự tác động của xu thế toàn cầu hoá, Việt Nam chính thức ra nhập tổ chức thương mại WTO, đưa nền kinh tế nước ta hội nhập... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  152.06 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hoàn thiện công tác tổ chức lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH Tường Phát
Báo cáo tài chính của Doanh nghiệp là báo cáo nhằm tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện về tình hình tài sản, nguồn vốn, công nợ, tình hình và kết quả hoạt động và sản xuất kinh... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  1.12 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại và du lịch HATRACO
Trong nền kinh tế hội nhập ngày nay, thông tin về tình hình tài chính không chỉ là mối quan tâm của các chủ doanh nghiệp mà còn là quan tâm của các nhà đầu tư, nhà cung cấp, khách hàng, đối... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  114.17 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tại công ty “ cổ phần xây dựng công trình Thành Long
Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường hiện nay và cùng với sự cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp với nhau , mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển và vươn lên khẳng định vị trí của... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  134.85 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Cổ phần vận tải & thương mại Xuân Trường Hai
Bước sang thời kỳ đổi mới đất nước, thời kỳ nền kinh tế thị trường, với chính sách đường lối của Đảng và Nhà nước đưa ra nhằm duy trì cơ chế mới, thúc đẩy tận dụng tối đa các nguồn lực... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  210.4 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn lực doanh nghiệp bằng phần mềm tại Công Ty Cổ Phần Kinh Đô đến năm 2015
Môi trường kinh doanh hiện đại với áp lực cạnh tranh ngày một gia tăng buộc doanh nghiệp phải hoàn thiện công tác quản lý để sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong quá trình sản xuất kinh doanh nhằm tạo... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.41 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Một số biện pháp hoàn thiện công tác thu hút, duy trì và phát triển nguồn nhân lực tại Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh
Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh là một cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền, tiếng nói của nhân dân Thành phố, có chức năng: Thông tin tuyên truyền, giáo dục, nâng cao dân trí và phục vụ... 5 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.25 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Mở rộng và hoàn thiện công tác TTKDTM nói chung, Uỷ nhiệm chi nói riêng tại chi nhánh NHCT Đống Đa.
Việt Nam đã và đang chuyển đổi nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước. Do đó, khối lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường là rất lớn. Để đáp... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  40.27 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á
Công tác thẩm định dự án đầu tư luôn là mối quan tâm hàng đầu của các ngân hàng trước khi quyết định đầu tư góp vốn hay cho vay vốn. Vì thực tế đã cho thấy rất nhiều dự án không... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  79.07 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hoàn thiện công tác thẩm định dự án sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn ,chi nhánh Nam Hà Nội
  Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) có vai trò to lớn trong sự tăng trưởng kinh tế của rất nhiều quốc gia, kể cả các nước phát triển và đang phát triển. Với một số lượng đông đảo, chiếm tới hơn... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  112.85 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hoàn thiện công tác chấm điểm tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Sở giao dịch I - Ngân hàng công thương Việt Nam
Trong cơ chế thị trường, hoạt động Ngân hàng luôn tiềm ẩn nhữn rủi ro, nhất là hoạt động tín dụng. Các con số thống kê và nhiều nghiên cứu cho thấy, rủi ro tín dụng chiếm tới 70%... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  889.36 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Giải pháp hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Nam Hà Nội
Hệ thống các Ngân hàng thương mại nước ta băt đầu đổi mới theo cơ chế thị trường từ năm 1986, theo chủ trương chung của Đảng, Nhà nước. Sau 20 năm đổi mới, tình hình chung của các... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  614.65 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hoàn thiện công tác tổ chức quản lý nguồn lao động văn phòng tại Ngân hàng Nam Hà Nội
Hà Nội là trung tâm kinh tế lớn của cả nước với nguồn lực kinh tế ngày càng phát triển mạnh và để đáp ứng đòi hỏi về nguồn vốn ngày càng nhiều của các thành phần kinh tế,... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  565.46 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hoàn thiên công tác thẩm định tài chính dự án xây dựng khu chung cư cao tầng cao cấp 15 □ 17phô'Ngọc Khánh
Trong giai đoạn hiên nay, với sự phát triển mạnh mẽ của đô thị hoá. áp lực dân số ngày một gia tăng đang là một câu hỏi cần được giải đáp không chỉ đối với nhân dân Thủ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  583.14 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TẠI CÔNG TY KINH ĐÔ
Đầu tư là một hoạt đông cần thiết nhằm đảm bảo cho việc tổn tại và phát triển không ngừng của xã hội. Muốn có sự phát triển thì tất cả mọi quốc gia, doanh nghiệp hay công ty... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  534.13 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hoàn thiên công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiên nay
Trong báo cáo chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 2001- 2010 của Ban chấp hành Trung ương khóa VIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam viết “tiếp... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  412.13 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư của Ngân hàng VPBANK
Nền kinh tế sẽ không the phát trien nếu không có hoạt động kinh doanh đầu tư. Hoạt động đầu tư được coi... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  633.89 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dữ trữ ngoại hối ở Việt Nam
Ngoại hối là một khái niệm dùng để chỉ các phương tiện có giá trị dùng để thanh toán giữa các quốc gia, là phương tiện thiết yếu trong hoạt động kinh tế, văn hóa thương mại giữa các... 7 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.1 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Báo cáo thực tập tốt nghiệp : Phòng Tổ Chức Lao Động Xã Hội huyện Kinh Môn
Qua thời gian tìm hiểu một cách chi tiết và có hệ thống về quá trình hình thành, phát triển và tổ chức bộ máy của huyện Kinh Môn, đặc biệt đi sâu nghiên cứu vào các chức năng,... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  22.75 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Trung Đức
Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta hiện nay, Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức thương mại Thế giới WTO, điều này mở ra rất nhiều cơ hội mới cho nền kinh... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  115.79 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status