Cach tinh gia tri san xuat nganh thuong mai
 
Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Cach tinh gia tri san xuat nganh thuong mai"
Quản trị sản xuất
... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  3.77 Mb
  Người gửi: phamtanlong
  Mức phí:   
Quản trị sản xuất và Dịch Vụ
Doanh nghiệp: là một tổ chức kinh tế tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh, nhẳm cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ thỏa mãn nhu cầu của thị trường và thu về... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  237.38 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích biến động giá trị sản xuất Công Nghiệp Hà Nội giai đoạn 1995-2003 và dự đoán 2004-2005
Vận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích biến động giá trị sản xuất Công Nghiệp Hà Nội giai đoạn 1995-2003 và dự đoán 2004-2005 ( 80 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  827.15 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vai trò của ngành thương mại trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam
Thương mại đã ra đời rất lâu và nóđã tồn tại qua các phương thức sản xuất xã hội. Xuất hàng hoá và lưu thông hàng hoá. Vì thế hoạt động thương mại vừu chịu sự chi phối của... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  61.79 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Xây dựng chiến lược trong quản trị sản xuất tại Công ty Vận tải dầu khíXây dựng chiến lược trong quản trị sản xuất tại Công ty Vận tải dầu khí
  Mọi tổ chức, mọi doanh nghiệp đều phải lập kế hoạch hoạt động, xây dựng chiến lược và từ đó tổ chức thực thi chiến lược. Đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế Thị trường với sự... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  98.43 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
thực trạng pháp luật Việt Nam và tác động của các cam kết WTO và xu hướng phát triển của quy phạm pháp luật đối với ngành thương mại dịch vụ phân phối
 Ngành dịch vụ phân phối là ngành kinh tế quốc dân quan trọng, không chỉ ở việc chiếm tỉ lệ 13 – 14% GDP cả nước, mà còn ở ý nghĩa kinh tế - xã hội khi nó là... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  427.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Thông gió, xử lý khí cho một cơ sở sản xuất ngành cơ khí tại Thành phố Vinh
Môi trường không khí là một yếu tố ảnh hưởng đến sức khoẻ và năng suất làm việc của người công nhân. Khi chất lượng môi trường không khí không đảm bảo thì hiệu quả cũng như chất lượng... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  482.31 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Nghiên cứu khả năng tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế theo giá cơ bản
Trên giác độ phân tích kinh tế, việc áp dụng giá sản xuất để tính chỉ tiêu giá trị sản xuất sẽ phản ánh không đúng bản chất kinh tế của hoạt động sản xuất kinh doanh ở cơ sở. Giá... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  2.34 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Khóa luận tốt nghiệp:Thực trạng và triển vọng phát triển ngành thương mại điện tử tại Việt Nam
Thực trạng và triển vọng phát triển ngành thương mại điện tử tại Việt Nam ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  832.67 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Các phương pháp tính giá trị hàng tồn kho & Kế toán dự phòng giảm giá tồn kho trong doanh nghiệp
Hàng tồn kho là một  phần quan trọng  trong tài sản lưu động  và nằm  ở nhiều khâu trong quá trình cung ứng sản xuất, dự trữ và lưu thông của nhiều doanh nghiệp. Hàng tồn kho của mỗi... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  1.33 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Quản trị sản xuất và dịch vụ
Trong xu thế ngày càng phát triển của đất nước và nền kinh tế thị trường ngày càng rộng mở. Doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thử thách. Vì vậy vấn đề về quản trị sản... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  497 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Mẫu xác định giá trị sản phẩm
Sử dụng mẫu này để nhân viên xác định giá trị tài sản sử dụng khi đánh giá giá trị hàng bán ... 16 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  40.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phương pháp luận tính chỉ tiêu giá trị sản xuất các ngành sản phẩm theo giá so sánh
  đề tài: “phương pháp luận tính chỉ tiêu giá trị sản xuất các ngành sản phẩm theo giá so sánh”  (gồm... 5 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.21 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Giới thiệu về quản trị sản xuất và tác nghiệp
... 43 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  37.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phương pháp luận tính chỉ tiêu giá trị sản xuất các ngành sản phẩm theo giá so sánh
... 27 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.29 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status