Cách tính giá trị sản xuất nganh công nghiệp
 
Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Cách tính giá trị sản xuất nganh công nghiệp"
Quản trị sản xuất
... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  3.77 Mb
  Người gửi: phamtanlong
  Mức phí:   
Nghiên cứu hành vi tiêu dùng dịch vụ, sản phẩm trò chơi điện tử và đề xuất giải pháp nhằm phát triển ngành công nghiệp trò chơi điện tử Việt Nam
Dân sốViệt Nam hiện đã đạt đến con số hơn 86 triệu người, trong đó giới trẻ chiếm một lực lượng đông đảo.Họ là những người có khả năng tiếp thu công nghệ rất nhanh và luôn tìm kiếm những cái... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.87 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Quản trị sản xuất và Dịch Vụ
Doanh nghiệp: là một tổ chức kinh tế tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh, nhẳm cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ thỏa mãn nhu cầu của thị trường và thu về... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  237.38 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Chiến lược cạnh tranh của một công ty trong ngành công nghiệp suy giảm
1.1 Khái niệm ngành công nghiệp suy giảm: - Ngành công nghiệp suy giảm là ngành công nghiệp đang ở giai đoạn mà qui mô của toàn thị trường... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  994.56 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Chiến lược cạnh tranh của Samsung Electronics trong ngành công nghiệp phát triển
CHIẾN LƯỢC TRONG NGÀNH CN PT Đặc điểm cấu trúc ngành: Nhu cầu về sản phẩm của ngành tăng ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  3.28 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vai trò của ngành công nghiệp trong phát triển kinh tế thủ đô và các nguồn vốn phát triển công nghiệp Hà Nội
  - Sau 15 năm đổi mới đặc biệt là những năm gần đây, nền kinh tế Hà Nội đã thực sự khởi sắc và đạt được những thành tựu to lớn. Tuy còn nhiều khó... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  102.99 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Thực trạng ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam
Cho đến những năm cuối 1990, hệ thống chế biến lâm sản của Việt Nam chỉ là một số lượng nhỏ các doanh nghiệp chế biến lâm sản của nhà nước với... 7 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  590.41 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn thạc sĩ : Phân tích hiệu quả sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến trên địa bàn thành phố HồChí Minh
Trong bất kỳ một doanh nghiệp của ngành sản xuất hoặc kinh doanh, vấn đề nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh luôn được Ban Giám đốc công ty đặt... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  948.76 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Ngành công nghiệp dệt may và rủi ro xuất khẩu hàng dệt may
Công nghiệp dệt may thường được gắn với giai đoạn phát triển ban đầu của nền kinh tế và đóng vai trò chủ đạo trong quá trình công nghiệp hóa ở nhiều ... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  764.17 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Một số giải pháp chiến lược nhằm phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam đến năm 2010
 Lắp ráp và sản xuất ô tô là một trong những ngành công nghiệp  quan trọng ở nhiều quốc gia trên thế giới. Ngành công nghiệp này đáp  ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  655.68 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Những vấn đề tổng quát về ngành công nghiệp chế biến rau quả của nước ta hiện nay phương hướng và giải pháp phát triển ngành này trong những năm tới
Những vấn đề tổng quát về ngành công nghiệp chế biến rau quả của nước ta hiện nay phương hướng và giải pháp phát triển ngành này trong những năm tới ( 39 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  480.05 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích biến động giá trị sản xuất Công Nghiệp Hà Nội giai đoạn 1995-2003 và dự đoán 2004-2005
Vận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích biến động giá trị sản xuất Công Nghiệp Hà Nội giai đoạn 1995-2003 và dự đoán 2004-2005 ( 80 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  827.15 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Chiến lược phát triển ngành công nghiệp Dệt May Việt Nam đến năm 2015 định hướng 2020
Chiến lược phát triển ngành công nghiệp Dệt May Việt Nam đến năm 2015 định hướng 2020 ( 36 Trang) ... 5 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  412.26 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Đánh giá ảnh hưởng của kết quả por6 đối với ngành công nghiệp cá Tra Việt Nam
Đánh giá ảnh hưởng của kết quả por6 đối với ngành công nghiệp cá Tra Việt Nam ( 6 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.17 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Quan điểm về vấn đề bảo hộ đối với ngành công nghiệp non trẻ tại Việt Nam trong thời gian qua
Chính sách bảo hộ từ xưa tới nay luôn tồn tại như một chính sách thiết yếu và quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của mọi quốc gia bởi tất cả các quốc gia dù mạnh... 9 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  101.77 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Ngành công nghiệp ô tô Việt Nam Những việc cần làm đểtriển khai thực hiện Quy hoạch ngành
  Tăng trưởng thu nhập nhanh tạo ra sựbùng nổcủa thịtrường ô tô và xe máy, từ đó tạo ra các  vấn đềvềgiao thông, tai nạn, ô nhiễm không khí, đặc biệt quanh Hà Nội... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  417.43 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Xây dựng chiến lược trong quản trị sản xuất tại Công ty Vận tải dầu khíXây dựng chiến lược trong quản trị sản xuất tại Công ty Vận tải dầu khí
  Mọi tổ chức, mọi doanh nghiệp đều phải lập kế hoạch hoạt động, xây dựng chiến lược và từ đó tổ chức thực thi chiến lược. Đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế Thị trường với sự... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  98.43 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Đề tài: Định hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 – 2020
 Công nghiệp hóa – hiện đại hóa là bước đi tất yếu mà mỗi nước, mỗi dân tộc đều phải trải qua nhằm phát huy tốt nhất cơ hội của quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  945.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Thông gió, xử lý khí cho một cơ sở sản xuất ngành cơ khí tại Thành phố Vinh
Môi trường không khí là một yếu tố ảnh hưởng đến sức khoẻ và năng suất làm việc của người công nhân. Khi chất lượng môi trường không khí không đảm bảo thì hiệu quả cũng như chất lượng... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  482.31 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tình hình ngành công nghiệp nhựa trên Thế Giới và Việt Nam
Ngày nay, vật liệu nhựa đã tạo ra được những sản phẩm đáp ứng những yêu cầu cao, các chi tiết máy dần dần được thay thế bằng nhựa làm cho giá... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  3.88 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong ngành công nghiệp ô tô
Nước ta đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và mở rộng hội nhập quốc tế. Quá trình này đòi hỏi và cho phép tất cả các ngành kinh tế nói chung và... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  536 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành Công Nghiệp Campuchia
Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành Công Nghiệp Campuchia ( 186 Tr) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  1.45 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Nghiên cứu ảnh hưởng của độc chất chì(Pb) đến sức khỏe công nhân lao động trong ngành công nghiệp điện tử trên địa bàn TP.HCM
 Nghiên cứu ảnh hưởng của độc chất chì(Pb) đến sức khỏe công nhân lao động trong ngành công nghiệp điện tử trên địa bàn TP.HCM ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  4.14 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Biện pháp nâng cao hiệu quả chuyển giao công nghệ trong ngành công nghiệp ô tô Việt Nam hiện nay
Theo quy hoạch ngành ô tô:công nghiệp ô tô được coi là một ngành công nghiệp mũi nhọn,nó có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của nước ta.bởi công nghiệp ô tô thúc đẩy nhiều... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  50.59 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tiểu luận : Phân tích chính sách bảo hộ ngành công nghiệp ô tô Việt Nam ( 26 trang )
 Tiểu luận : Phân tích chính sách bảo hộ ngành công nghiệp ô tô Việt Nam ( 26 trang ) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  407.46 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Nghiên cứu khả năng tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế theo giá cơ bản
Trên giác độ phân tích kinh tế, việc áp dụng giá sản xuất để tính chỉ tiêu giá trị sản xuất sẽ phản ánh không đúng bản chất kinh tế của hoạt động sản xuất kinh doanh ở cơ sở. Giá... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  2.34 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Khảo sát vấn đề lao động trong ngành công nghiệp chế biến thủy sản Khánh Hòa
Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, trong những năm qua, nền kinh tế nước ta liên tục tăng trưởng cao, vốn đầu tư trong nước và nước ngoài tăng nhanh, cơ cấu kinh tế và cơ cấu... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  658 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Chiến lược phát triển công nghiệp hướng về xuất khẩu - liên hệ với ngành công nghiệp rau, quả của Việt Nam
     Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là con đường tất yếu đưa đất nước thoát khỏi cảnh nghèo đói và kém phát triển. Công nghiệp là lĩnh vực có tác động trực tiếp và mạnh mẽ đến... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  124.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Xử lý nước thải ngành công nghiệp mía đường
Ngành công nghiệp mía đường là một trong những ngành công nghiệp chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế nước ta. Trong năm 1998, cả nước đã sản xuất được 700.000 tấn đường, đáp ứng được nhu... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  671 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Xử lý nước thải trong ngành công nghiệp mạ điện
1. Tổng quan về nước thải mạ điện:  Trong công nghệ mạ điện dung dịch mạ được lọc và giữ lại trong bể mạ,... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  174.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status