ý nghĩa của hàng hóa sức lao động
 
Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "ý nghĩa của hàng hóa sức lao động"
Ý nghĩa của việc nghiên cứu tích lũy tư bản
Đề tài Ý nghĩa của việc nghiên cứu tích lũy tư bản  Phần I: Lời mở đầu. ------------------------------------------------------------trang                Phần II: Nội dung.---------------------------------------------------------------------5 ... 3 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  40.96 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Thuyết pháp trị của Hàn Phi Tử và ý nghĩa của nó đối với việc xây dựng nhà nước
 Đề tài: THUYẾT PHÁP TRỊ CỦA HÀN PHI TỬ VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. ... 4 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  55 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Đề tài: Tìm hiểu về google adword, yahoo, bing, và nêu ý nghĩa của dịch vụ này với người dùng.
Search Engine là phần mềm cung cấp các địa chỉ Web có chứa một hay nhiều thông tin, từ khoá (keywords) mà người dùng cần tìm kiếm. Hay nói một cách dễ hiểu Search Enginelà... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  2.39 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phân tích nội dung các cơ chế của hành vi sai lệch chuẩn mực pháp luật ? Từ sự phân tích đó, hãy rút ra ý nghĩa của mỗi cơ chế đối với công tác phòng chống vi phạm pháp luật ở nước ta hiện nay
 Ở nước ta hiện nay, trong điều kiện của nền kinh tế thị trường cùng với quá trình dân chủ hóa mọi mặt của đời sống xã hội, bên cạnh những thành tựu đã đạt được vẫn còn nhiều... 2 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  108 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tìm hiểu một số quy định của pháp luật Việt Nam trong việc phòng, chống bạo lực gia đình và ý nghĩa của các quy định này trong việc bảo vệ quyền lợi của các thành viên gia đình
Mỗi con người khi sinh ra và lớn lên, môi trường đầu tiên họ được tiếp xúc đó là gia đình. Gia đình chính là ngôi trường đầu tiên giúp con người hình thành nhân cách, gia đình  là... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  60.82 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phân loại cho vay của Tổ chức tín dụng và ý nghĩa của việc phân loại này
Phân loại cho vay của Tổ chức tín dụng và ý nghĩa của việc phân loại này ( 19 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  198.02 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Khái niệm và ý nghĩa của bảo hiểm thất nghiệp
Để giải quyết tình trạng thất nghiệp, nhiều biện pháp đã được thực hiện nhằm trợ giúp kịp thời cho những người thất nghiệp trong thời gian chưa tìm được việc làm và tạo cơ hội cho họ học... 9 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  41.68 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phân tích ba tình huống trong thực tiễn để làm rõ nội dung và ý nghĩa của cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả
Voltaire đã từng nói rằng "Tình cờ là một từ vô nghĩa, không gì có thể tồn tại mà không có nguyên nhân”. Tương lai được mua bằng hiện tại và quá khứ là nguyên nhân dẫn đến những... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  1.16 Mb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Đề bài: Phân tích nguyên tắc tập trung - dân chủ và chỉ ra ý nghĩa của nguyên tắc này trong quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay
Đề bài: Phân tích nguyên tắc tập trung - dân chủ và chỉ ra ý nghĩa của nguyên tắc này trong quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay ... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  57 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Đề bài: Phân tích nội dung cơ bản của mỗi quyền, nghĩa vụ của từng chủ thể và ý nghĩa của việc quy định các quyền, nghĩa vụ bảo lãnh ngân hàng.
Trong điều kiện ngày nay, bảo lãnh ngân hàng đã trở thành một hoạt động phổ biến của các tổ chức tín dụng, là một trong các hình thức cấp tín dụng đem lại giá trị kinh tế. Với... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  103 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phát triển thị trường sức lao động ở Việt Nam trên cơ sở của lí luận của C.Mác
Trong toàn bộ lí luận kinh tế của C.Mác, xuất phát điểm đầu tiên đó là từ học thuyết giá trị. Trên nền tảng học thuyết này, C.Mác đã xây dựng nên học thuyết về giá trị thặng dư... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  91.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Lý luận về hàng hoá sức lao động của C.Mác với thị trường lao động ở Việt Nam hiện nay
LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây, Việt Nam hội nhập với nền kinh tế thế giới, kinh tế... 10 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  123 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Cơ sở pháp lý và ý nghĩa của quy định hạn chế quyền yêu cầu ly hôn
Như chúng ta đã biết, ly hôn là một mặt của quan hệ hôn nhân. Nếu kết hôn là hiện tượng bình thường nhằm xác lập quan hệ vợ chồng thì ly hôn là hiện tượng bất bình thường,... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  60.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Ý nghĩa của vốn và lý do tháo bỏ quy định về vốn pháp định
Ý nghĩa của vốn và lý do tháo bỏ quy định về vốn pháp định  Sau một thời gian ứng dụng Luật Doanh nghiệp (từ Luật Doanh nghiệp năm... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  91 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Nội dung, ý nghĩa của nguyên tắc bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa trong tố tụng hình sự và điều kiện đảm bảo thực hiện nguyên tắc này
Những nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự (TTHS) là kim chỉ nam cho mọi hoạt động trong TTHS. Là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, các nguyên tắc này... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  92.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phân loại cho vay của Tổ chức tín dụng và ý nghĩa của việc phân loại này
Hiện nay, trong nền kinh tế thị trường, yếu tố về Tài chính – Tiền tệ đang đóng vai trò vô cùng quan trọng, vì thế mà sự vận hành và hoạt động của hệ thống Tổ chức tín... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  194.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Quan niệm về tội phạm, cách phân loại tội phạm và ý nghĩa của việc phân loại tội phạm trong pháp luật phong kiến Việt Nam
    Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội, có lỗi, trái pháp luật hình sự và phải chịu hình phạt. Định nghĩa khái niệm tội phạm này vừa đúng, nhưng cũng có thể chưa đúng.... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  100 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phân tích nguyên tắc tập trung – dân chủ và chỉ ra ý nghĩa của nguyên tắc này trong quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay
Tập trung – dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức, hoạt động của Nhà nước và hoạt động quản lý hành chính nhà nước được tổ chức thực hiện dựa trên cơ sở tuân thủ nội... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  61 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Nguyên tắc tập trung dân chủ và ý nghĩa của nguyên tắc này trong quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay
  Tập trung là một thuộc tính quản lý quan trọng của bất kỳ nhà nước nào, song nhà nước xã hội chủ nghĩa nói chung và nhà nước ta nói riêng không áp dụng sự tập trung độc... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  86.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Cơ sở pháp lý và ý nghĩa của quy định hạn chế quyền cha mẹ đối với con chưa thành niên
Với ý nghĩa gia đình là tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc do quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các nghĩa vụ và quyền giữa họ với nhau theo quy định... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  91.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Nguyên tắc tập trung dân chủ và ý nghĩa của nó trong quản lí hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay
Tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức và hoạt động chính của Đảng Cộng sản. Tập trung dân chủ còn là nguyên tắc quản lý của Nhà nước Xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực đời... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  70 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Đề bài số 6 1. Phân tích vai trò và ý nghĩa của anh sinh xã hội. 2. Nguyễn Văn A là thương binh suy giảm 27% khả năng lao động. Sau khi xuất ngũ, anh vào làm việc tai công ty X từ năm 1983. Ngày 04/02/2009 trên đường đi làm về A bị tai nạn giao thông, do
 Đề bài số 6 1. Phân tích vai trò và ý nghĩa của anh sinh xã hội. 2. Nguyễn... 4 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  92.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Nguyên tắc tập trung dân chủ và ý nghĩa của nó trong quản lí hành chính nhà nước
  Nguyên tắc trong quản lý hành chính Nhà nước là những tư tưởng chủ đạo bắt nguồn từ cơ sở khoa học của hoạt động quản lý, từ bản chất của chế độ, được quy định trong pháp luật, làm nền... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  82.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phân tích nguyên tắc tập trung dân chủ và chỉ ra ý nghĩa của nguyên tắc này trong quản lí hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay
Cũng giống như bất kì hoạt động có mục đích nào, quản lí hành chính nhà nước được tiến hành trên cơ sở những nguyên tắc nhất định. Đây chính là tư tưởng chủ đạo rất quan trọng trong... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  91.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phân tích nguyên tắc tập trung - dân chủ và chỉ ra ý nghĩa của nguyên tắc này trong quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay
Quản lý nhà nước là biểu hiện quan trọng nhất của trong toàn bộ hoạt động của nhà nước trong việc lãnh đạo tiến trình phát triển của xã hội.  ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  179 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phân tích nguyên tắc tập trung dân chủ và chỉ ra ý nghĩa của nguyên tắc này trong quản lí hành chính nhà nước
Là một hoạt động có mục đích, quản lí hành chính nhà nước được tiến hành trên cơ sở những nguyên tắc nhất định. Đây là tư tưởng chủ đạo rất quan trọng trong tổ chức và hoạt động... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  88 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Đề bài: Hãy nêu các nội dung cơ bản về việc Nhà nước cho phép người việt nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở tại Việt Nam? Ý nghĩa của chính sách này đối với người định cư ở nước ngoài?
Đề bài: Hãy nêu các nội dung cơ bản về việc Nhà nước cho phép người việt nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở tại Việt Nam? Ý nghĩa của chính sách này đối với người... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  77.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phân tích nguyên tắc tập trung - dân chủ và chỉ ra ý nghĩa của nguyên tắc này trong quản lí hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay
Tập trung dân chủ là một trong những nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  82.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phân tích các đặc điểm của nguyên tắc cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước và ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này trong việc vận dụng các nguyên tắc đó trong thực tiễn quản lý hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay
Cũng giống như bất kỳ một hoạt động có mục đích nào, quản lý hành chính nhà nước được tiến hành trên cơ sở những nguyên tắc nhất định. Đây chính là những tư tưởng chủ đạo rất quan... 4 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  151 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Nguyên tắc tập trung dân chủ và ý nghĩa của nó trong quản lí hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay
Một cách chung nhất, ta có thể hiểu “nguyên tắc” là những điều cơ bản nhất thiết phải tuân theo trong một loạt các việc làm.( ) Trong khoa học pháp lí, các nguyên tắc trong quản lí nhà... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  70 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status