Phân tích tình hình lạm phát ở Việt Nam những năm gần đây
   Danh mục tài liệu   Công nghệ thông tin   Kế toán - Kiểm toán
   Marketing - Bán hàng   Ngoại thương - Kinh tế quốc tế   Tài chính - Ngân hàng
   Du lịch - Dịch vụ   Quản lý chất lượng   Quản lý đầu tư
   Kinh doanh quốc tế   Quản trị kinh doanh   Thương Mại
   Lao động   Hải Quan-Thuế   Chứng khoán
   Bảo hiểm
 

Phân tích tình hình lạm phát ở Việt Nam những năm gần đây

Trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia trên thế giới và ở Việt Nam, lạm phát nổi lên là một vấn đề đáng quan tâm về  tác động của nó đối với sự nghiệp phát triển kinh tế. Lạm phát là một trong những chỉ tiêu đánh giá trình độ phát triển kinh tế của một quốc gia nhưng cũng là một trong những trở ngại lớn nhất trong công cuộc phát triển đất nước. Lạm phát được coi như là một căn bệnh thế kỷ của nền kinh tế thị trường. Càng ngày, cùng với sự phát triển đa dạng phong phú của nền kinh tế thì nguyên nhân dẫ đến lạm phát cũng ngày càng trở nên phức tạp hơn.Đối với nước ta, trong sự nghiệp phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự điều tiết của nhà nước, cơ chế mới sẽ là môi trường thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế theo xu hướng hiện đại, chắc lọc thừa kế những thành tựu và khắc phục những tồn tại đã qua. Trong đó, lạm pháp nổi lên như là mộtvấn đề hết sức nghiêm trọng. Vì vậy, việc nguyên cứu về lạm phát, tìm hiểu nguyên nhân và các biện pháp chống lạm phát là  hết sức cần thiết và có vai trò to lớn góp phần vào sự nghiệp phát triển của đất nước.

Những tháng qua chỉ số giá tiêu dùng liên tục tăng cao đẩy nguy cơ lạm phát cho nền kinh tế đến mức đáng báo động và nếu cứ như đà bây giờ thì đến cuối năm sẽ khó có thể giữ được mức 7% mà quốc hội đã đề ra. Để hiểu rõ hơn về lạm phát cũng như những tác động của nó đến nền kinh tế, nhóm sinh viên quyết định chọn đề tài: “Phân tích tình hình lạm phát ở Việt Nam những năm gần đây” làm đề tài nghiên cứu của mình.

Đề tài gồm 3 phần chính:

Chương I: Các vấn đề chung về lạm phát

Chương II: Tình hình lạm phát ở Việt Nam những năm gần đây

Chương III: Kiến nghị và giải pháp


LỜI MỞ ĐẦU 3

CHƯƠNG I 4

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LẠM PHÁT 4

1.1 Các khái niệm về lạm phát 4

1.1.1 Khái niệm lạm phát 4

1.1.2 Các chỉ số liên quan đến lạm phát 4

1.2 Phân loại lạm phát 5

1.2.1 Căn cứ vào định lượng gồm: 5

1.2.2 Căn cứ vào định tính: 6

1.3 Nguyên nhân lạm phát 7

1.3.1 Lạm phát do cầu kéo 7

1.3.2 Lạm phát do chi phí đẩy 8

1.3.3 Lạm phát do cung tiền tệ tăng cao và liên tục 8

1.3.4 Các nguyên nhân khác 10

1.4 Hậu quả và những biện pháp khắc phục 11

1.4.1 Hậu quả của lạm phát 11

1.4.2. Những biện pháp khắc phục lạm phát 12

CHƯƠNG II 14

THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 14

2.1 Khái quát tình hình lạm phát ở Việt Nam từ trước năm 1986 đến 2006 14

2.1.1 Tình hình lạm phát ở Việt Nam trước những năm 1986 14

2.1.2 Lạm phát ở Việt Nam giai đoạn 1986 – 2005 16

2.1.3 Các nguyên nhân chính 17

2.2 Lạm phát những năm 2007 – 2009 20

2.3 Tình hình lạm phát hiện nay đang trở nên vô cùng cấp bách 23

2.4 Tác động của lạm phát đối với kinh tế xã hội 26

CHƯƠNG III 30

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO VẤN ĐỀ LẠM PHÁT HIỆN NAY 30

KẾT LUẬN 32

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 33

 

 

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Phân tích tình hình lạm phát ở Việt Nam những năm gần đây ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
TCTH.00259
Loại tài liệu  Word (.doc)  Lượt tải:  5
Mức phí: : 500 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn Like bạn có cơ hội nhận 30.000 điểm.
Nhấn Download
Để tải tài liệu về máy.
Nhấn Thanh toán Để tìm hiểu các phương án nạp điểm ưu việt.

 Hỗ trợ viên
Chat with Hotro 01  Chat with Ho tro 02  Chat with Ho tro 02
 
 
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status