Phân tích những yếu tố cấu thành của vi phạm pháp luật thông qua một ví dụ cụ thể
   Văn hóa - Du lịch   Triết học - Tôn giáo   Vũ trụ - Thiên văn
   Khoa học thường thức   Lịch sử - Chính trị   Thể thao
   Luật Học   Báo chí - Truyền thông   Xã Hội Học
   Hành chính   Mỹ Học   Tâm lý học
   Đông Phương Học   Ngôn ngữ học
 

Phân tích những yếu tố cấu thành của vi phạm pháp luật thông qua một ví dụ cụ thể

Bất kỳ nhà nước nào, một xã hội đương đại nào dù được quản lý tốt đến đâu, ý thức trách nhiệm cao đến mấy thì những hiện tượng tiêu cực trong xã hội đó, nhà nước đó vẫn luôn tồn tại bên cạnh những giá trị tốt đẹp. Một trong những hiện tượng tiêu cực đó: là hành vi vi phạm pháp luật,  một hiện tượng tiêu cực của xã hội đã, đang và sẽ diễn ra trong một thời gian dài. Mặt khác trong bất kỳ một xã hội nào vẫn còn những mâu thuẫn về lợi ích, dẫn tới xung đột lợi ích, đấu tranh đòi lợi ích của các giai tầng khác. Trong bối cảnh như vậy những hiện tượng tiêu cực mà cụ thể là những vi phạm pháp luật diễn ra là không thể tránh khỏi. Vì vậy việc nghiên cứu vấn đề vi phạm pháp luật sẽ có ý nghĩa rất lớn trong việc đề ra các biện pháp đúng đắn để đấu tranh với vi phạm pháp luật. Với ý nghĩa đó em đã chọn đề tài: “Phân tích những yếu tố cấu thành của vi phạm pháp luật thông qua một ví dụ cụ thể” để từ đó có thể hiểu rõ hơn về bản chất cũng như đặc điểm của vi phạm pháp luật.

NỘI DUNG

I. cơ sở lý luận
1. Khái niệm vi phạn pháp luật.
Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật có lỗi của chủ thể có năng lực (khả năng) chịu trách nhiệm pháp lý, đã xâm hại tới đối tượng (quan hệ xã hội) được pháp luật bảo vệ.
Vi phạm pháp luật được cấu thành bởi 4 yếu tố: Mặt khách quan, mặt chủ quan, chủ thể và khách thể vi phạm pháp luật.
2. Cấu thành của vi phạm pháp luật (căn cứ thực tế để truy cứu trách nhiệm pháp lý)
2.1. Mặt khách quan của vi phạm pháp luật.
Mặt khách quan của vi phạm pháp luật là những biểu hiện ra bên ngoài thế giới khách quan của vi phạm pháp luật. Nó bao gồm hành vi trái pháp luật, sự thiệt hại cho xã hội và quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và sự thiệt hại cho xã hội, thời gian, địa điểm, công cụ vi phạm. Trước hết phải xác định xem vụ việc vừa xảy ra có phải do hành vi của con người hay không, nếu phải thì hành vi đó có trái pháp luật không, nếu trái pháp luật thì trái như thế nào. Sự thiệt hại cho xã hội là những tổn thất về vật chất hoặc tinh thần do hành vi trái pháp luật gây ra. Quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và sự thiệt hại cho xã hội là việc xác định xem hành vi trái pháp luật có phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sự thiệt hại cho xã hội hay không và sự thiệt hại cho xã hội có phải kết quả tất yếu của hành vi trái pháp luật hay không, vì thực tế có trường hợp hành vi trái pháp luật không trực tiếp gây ra sự thiệt hại cho xã hội, mà sự thiệt hại đó do nguyên nhân khác. Ngoài ra con phải xác định: thời gian vi phạm pháp luật là giờ, ngày, tháng, năm nào. Địa điểm vi phạm pháp luật là ở đâu. Phương tiện thực hiện hành vi vi phạm pháp luật là gì. Tất cả các yếu tố trên chính là cơ sở khách quan để truy cứu trách nhiệm pháp lý của hành vi vi phạm pháp luật. Nhưng để lam sáng tỏ hơn về hành vi vi phạm pháp luật cần phải xét tới các yếu tố tiếp theo.
 

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Phân tích những yếu tố cấu thành của vi phạm pháp luật thông qua một ví dụ cụ thể ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
LH00807
Loại tài liệu  Word (.doc)  Lượt tải:  10
Mức phí: : 500 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn Like bạn có cơ hội nhận 30.000 điểm.
Nhấn Download
Để tải tài liệu về máy.
Nhấn Thanh toán Để tìm hiểu các phương án nạp điểm ưu việt.

 Hỗ trợ viên
Chat with Hotro 01  Chat with Ho tro 02  Chat with Ho tro 02
 
 
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status