Kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ trong doanh nghiệp sản xuất
   Danh mục tài liệu   Công nghệ thông tin   Kế toán - Kiểm toán
   Marketing - Bán hàng   Ngoại thương - Kinh tế quốc tế   Tài chính - Ngân hàng
   Du lịch - Dịch vụ   Quản lý chất lượng   Quản lý đầu tư
   Kinh doanh quốc tế   Quản trị kinh doanh   Thương Mại
   Lao động   Hải Quan-Thuế   Chứng khoán
   Bảo hiểm
 

Kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ trong doanh nghiệp sản xuất

Hiện nay nền kinh tế  nước ta là nền kinh tế nhiều thành phần hoạt động theo cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước, chế độ hạch toán kinh tế, kinh doanh độc lập đã được áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp.Hạch toán kế toán là một phần không thể tách rời trong hệ thống quản lý của mỗi doanh nghiệp, nó cung cấp thông tin kinh tế và giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc chi phối các quyết định của lãnh đạo doanh nghiệp.

Nguyên vật liệu là một trong các yếu tố cơ bản không thể thiếu của mọi quá trình sản xuất và thường chiếm một tỷ trọng đáng kế trong cơ cấu chi phí sản xuất. Mặt khác, nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp bao gồm nhiều loại, nhiều thứ rất phức tạp và thường xuyên thay đổi nên chi phí về vật liệu nếu không được quản lý và  hạch toán chặt chẽ sẽ gây ra các tổn thất về kinh tế. Một trong những yếu tố nhằm đạt lợi nhuận cao là tính đúng, tính đủ tránh lãng phí, mất mát vật liệu trong quá trình sản xuất kinh doanh, góp phần giảm bớt chi phí nâng cao hiệu quả quản lý , hạ gía thành sản phẩm. 

Tổ chức công tác quản lý và hạch toán nguyên vật liệu là điều kiện để nâng cao chất lượng sản phẩm , tiết kiệm chi phí tăng năng suất lao động, giúp các doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch sản xuất đúng tiến độ. Do vậy, việc nghiên cứu cải tiến  hoàn thiện công tác quản lý và hạch toán nguyên vật liệu ở các doanh nghiệp là một vấn đề hết sức cần  thiết.

Nhận thấy vai trò quan trọng của nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ trong doanh nghiệp sản xuất, em đã chọn nghiên cứu đề tài Kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ trong doanh nghiệp sản xuất

Bài viết gồm hai phần:

- Phần 1: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về đề tài kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ

- Phần 2:  Nhận xét, đánh giá và ý kiến hoàn thiện chế độ kế toán Việt Nam về  kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ

LỜI MỞ ĐẦU 1

Phần 1: HỆ THỐNG HÓA NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐỀ TÀI KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ 2

1.1 Lý luận chung về đối tượng nghiên cứu 2

1.1.1 Khái niệm và phân loại nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ 2

1.1.2 Tính giá nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ 3

1.1.3. Nhiệm vụ, yêu cầu 5

1.2 Chế độ kế toán tài chính hiện hành của Việt nam về kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ 5

1.2.1. Chứng từ sử dụng 5

1.2.2. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ 6

1.2.3 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ 8

1.3 Kế toán quốc tế và các nước phát triển về kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ ( Kế toán các nước Bắc Mỹ) 19

1.3.1. Tính giá 19

1.3.2. Phương pháp hạch toán: cũng sử dụng hai phương pháp 19

Phần 2: NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ Ý KIẾN HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ KÊ TOÁN VIỆT NAM VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ 23

2.1 Nhận xét, đánh giá 23

2.1.1 Ưu điểm 23

2.1.2 Nhược điểm 24

2.2 Ý kiến nhằm hoàn thiệt kế toán Việt Nam về kế toán nguyên vật liêu, công cụ dụng cụ theo chế độ hiền hành 24

KẾT LUẬN 26

TÀI LIỆU THAM KHẢO 26

 

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ trong doanh nghiệp sản xuất ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
KTOAN.00461
Loại tài liệu  Word (.doc)  Lượt tải:  2
Mức phí: : 500 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn Like bạn có cơ hội nhận 30.000 điểm.
Nhấn Download
Để tải tài liệu về máy.
Nhấn Thanh toán Để tìm hiểu các phương án nạp điểm ưu việt.

 Hỗ trợ viên
Chat with Hotro 01  Chat with Ho tro 02  Chat with Ho tro 02
 
 
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status