Hoàn thiện hoạt động Marketing tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
   Cao học Khoa học Xã hội   Cao học Kinh tế - Quản lý   Cao học Khoa học Địa Lý
   Cao học Tài chính - Ngân hàng   Cao học Kỹ thuật - Công nghệ   Cao học Nông - Lâm - Ngư
   Cao học Khoa học - Giáo dục   Cao học Y học - Dược học   Cao học Ngôn ngữ học
   Cao học Tâm lý học   Cao học Toán -Lý-Hóa   Cao học Công nghệ chế tạo máy
   Cao học Lịch sử   Cao hoc Sinh Học   Cao học Công nghệ thông tin
   Cao học Khoa học máy tính
 

Hoàn thiện hoạt động Marketing tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Hiện nay xu hướng toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực đang diễn ra mạnh mẽ, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ và sự mở cửa thị trường, trong lĩnh vực Ngân hàng đã diễn ra sự cạnh tranh quyết liệt giữa các Ngân hàng thương mại nhà nước, Ngân hàng Thương Mại Cổ phần và Ngân hàng Nước ngoài.Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt đó, khách hàng là nhân tố quyết định sự tồn tại của Ngân hàng. Ngân hàng nào dành được mối quan tâm và sự trung thành của khách hàng Ngân hàng đó sẽ thắng lợi và phát triển.Vì vậy việc thực hiện hoạt động marketing tốt sẽ thu hút khách hàng mới, củng cố khách hàng hiện tại đang trở thành một công cụ kinh doanh hữu hiệu mang lại hiệu quả kinh doanh cao.

Đối với Vietcombank, trong những năm vừa qua hoạt động marketing cũng được các nhà quản trị quan tâm nhưng hiện nay hiệu quả của hoạt động này mang lại chưa tương xứng với tiềm năng hiện có.
Xuất phát từ thực tiễn trên, tôi đã chọn đề tài “Hoàn thiện hoạt động Marketing tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam ”
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
• Tập trung nghiên cứu vào các hoạt động marketing ngân hàng.
• Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động marketing tại Vietcombank
• Phạm vi nghiên cứu chủ yếu là là hoạt động marketing của VCB và các ngân hàng điển hình tại Việt Nam.
3. Mục đích nghiên cứu
s Nhận thức tầm quan trọng của hoạt động marketing trong kinh doanh ngân hàng.
s Đưa ra các giải pháp để hoàn thiện hoạt động Maketing tại ngân hàng Vietcombank nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, gia tăng sự hiện diện, nâng
cao vị thế cạnh tranh... để đưa Vietcombank ngày càng trở thành ngân hàng hàng đầu, không những trong nước mà còn vươn xa ra thế giới.
4. Phương pháp nghiên cứu
— Dùng phương pháp phân tích hệ thống, thống kê, so sánh. Dựa trên các số liệu thống kê, báo cáo của ngân hàng Nhà Nước, báo cáo thường niên của VCB từ 2005 -2010, và báo cáo thường niên của ACB, Vietinbank năm 2010.
— Sau khi dùng phương pháp phân tích sơ bộ, căn cứ trên kết quả tiến hành điều tra và đưa ra kết luận cũng như đề xuất các vấn đề phải thay đổi để hoàn thiện hoạt động marketing tại VCB.
5. Kết cấu luận văn
Luận văn được bố cục theo các nội dung chính như sau:
CHƯƠNG I : Tổng quan hoạt động Marketing trong kinh doanh Ngân Hàng
CHƯƠNG II : Thực trạng hoạt động Marketing tại Vietcombank
CHƯƠNG III : Các giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing tại Vietcombank
TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 
Muc Luc 
Chương 01 : TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG MARKETING TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG
1.1. Marketing trong kinh doanh ngân hàng 1
1.1.1. Sự thâm nhập và phát triển của Marketing trong lĩnh vực ngân hàng 1
1.1.1.1. Về phương diện thời gian 1
1.1.1.2. Về phương diện kỹ thuật 1
1.1.2. Khái niệm về Marketing ngân hàng 1
1.1.3. Vai trò và đặc điểm của hoạt động marketing ngân hàng 2
1.1.31. Vai trò 2
1.1.3.1.1. Marketing tham gia vào việc giải quyết những vấn đề kinh tế cơ bản của hoạt động kinh doanh ngân hàng 2
1.1.3.1.2. Marketing góp phần tạo vị thế cạnh tranh của ngân hàng 3
1.1.3.1.3. Marketing trở thành cầu nối gắn kết hoạt động của ngân hàng với thị trường 4
1.1.3.2. Đặc điểm 4
1.1.3.2.1. Marketing ngân hàng là loại hình Marketing dịch vụ tài chính -- 4
1.1.3.2.2. Marketing ngân hàng là loại hình Marketing hướng nội 4
1.1.3.2.3. Marketing ngân hàng thuộc loại hình Marketing quan hệ 5
1.2. Hoạt động marketing ngân hàng 5
1.2.1. Độ lệch kết quả kinh doanh 5
1.2.1.1. Phân tích độ lệch 5
1.2.1.2. Các cách lấp đầy độ lệch 6
1.2.2. Thị phần 8
1.2.3. Mục tiêu marketing 8
1.2.4. Hoạt động marketing ngân hàng 9
1.2.4.1. Hoạt động về sản phẩm 10
1.2.4.1.1. Định nghĩa 10
1.2.4.1.2. Cấu trúc sản phẩm dịch vụ ngân hàng 10
1.2.4.1.3. Danh mục sản phẩm 11
1.2.4.1.4. Phát triển sản phẩm mới 12
1.2.4.2. Hoạt động về giá cả 13
1.2.4.2.1. Tầm quan trọng của giá đối với ngân hàng và khách hàng 13
1.2.4.2.2. Các loại giá trong lĩnh vực kinh doanh ngân hàng 14
1.2.4.2.3. Các phương pháp định giá 14
1.2.4.3. Hoạt động về quảng bá thương hiệu 15
1.2.4.3.1. Những khái niệm chung 15
1.2.4.3.2. Bản chất công cụ truyền thông trong Marketing ngân hàng 16
1.2.4.4. Hoạt động phân phối 18
1.2.4.4.1. Khái niệm về phân phối 18
1.2.4.4.2. Các kênh phân phối chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh ngân hàng 19
1.2.4.5. Chiến lược con người 21
1.2.4.5.1. Marketing đối nội 21
1.2.4.5.2. Các yếu tố liên quan đến markeing đối nội 21
1.2.4.5.3. Nguồn nhân lực là tài sản quan trọng của ngân hàng 22
1.3 Ý nghĩa của việc hoàn thiện marketing trong kinh doanh ngân hàng 23
TÓM TẮT CHƯƠNG I 24
Chương 02 : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI VIETCOMBANK
2.1. Giới thiệu chung về Vietcombank 25
2.2. Hoạt động marketing trong kinh doanh của Vietcombank 25
2.2.1. Chiến lược kinh doanh của Vietcombank năm 2010 26
2.2.1.1. Phân tích độ lệch kết quả kinh doanh 27
2.2.1.2. Thị phần 28
2.2.1.3. Mục tiêu marketing 30
2.3. Hoạt động marketing của Vietcombank 31
2.3.1. Hoạt động về sản phẩm 31
2.3.1.1. Cấu trúc sản phẩm dịch vụ 31
2.3.1.1.1. Sản phẩm cơ bản 31
2.3.1.1.2. Sản phẩm thực 33
2.3.1.1.3. Sản phẩm gia tăng 36
2.3.1.2. Danh mục sản phẩm 37
2.3.1.3. Phát triển sản phẩm mới 38
2.3.2. Hoạt động về giá cả 42
2.3.2.1. Phương pháp công khai 42
2.3.2.2. Phương pháp ngầm định 43
2.3.3. Hoạt động phân phối 45
2.3.3.1. Kênh phân phối truyền thống 45
2.3.3.2. Các kênh phân phối có sử dụng công nghệ hiện đại 46
2.3.4. Hoạt động quảng bá thương hiệu 50
2.3.4.1. Quảng cáo 51
2.3.4.2. Giao tiếp 52
2.3.4.3. Khuyến mãi 54
2.3.4.4. Hoạt động PR 57
2.3.5. Chiến lược con người 58
2.3.5.1. Cán bộ công nhân viên 58
2.3.5.1.1. Tuyển dụng 58
2.3.5.1.2. Đãi ngộ 59
2.3.5.2. Marketing đối nội định hướng khách hàng
TÓM TẮT CHƯƠNG II 
Chương03:CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI VIETCOMBANK
3.1. Định hướng chiến lược kinh doanh của VCB năm 2020 61
3.2. Giải pháp vĩ mô 62
3.2.1. Quốc tế hóa - toàn cầu hóa 62
3.2.2. Ban hành quy định khuyến mãi trong hoạt động marketing ngân hàng 62
3.2.3. Chi phí tiếp thị, quảng cáo 62
3.3. Các giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing tại Vietcombank 63
3.3.1. Một số giải pháp chung 63
3.3.1.1. Chiến lược marketing 63
3.3.1.2. Mô hình tổ chức 63
3.3.1.3. Quy trình thực hiện 64
3.3.1.4. Nhân sự 65
3.3.2. Giải pháp cụ thể 65
3.3.2.1. Hoạt động sản phẩm dịch vụ 65
3.3.2.1.1. Tiền gửi thanh toán 66
3.3.2.1.2. Sản phẩm thẻ 66
3.3.2.1.3. Tiền gửi tiết kiệm 67
3.3.2.1.4. Tín dụng 68
3.3.3. Hoạt động về giá 69
3.3.4. Hoạt động phân phối 70
3.3.5. Hoạt động Quảng bá thương hiệu 72
3.3.5.1. Quảng cáo 72
3.3.5.2. Giao tiếp 74
3.3.5.3. Khuyến mãi 74
3.3.5.4. Hoạt động PR 75
3.3.6. Chiến lược con người 77
3.3.6.1. Cán bộ công nhân viên 77
3.3.62. Khách hàng 78
TÓM TẮT CHƯƠNG III 79
LỜI KẾT 80
 

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Hoàn thiện hoạt động Marketing tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
LATSKT00121
Loại tài liệu  PDF(.pdf)  Lượt tải:  4
Mức phí: : 500 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn Like bạn có cơ hội nhận 30.000 điểm.
Nhấn Download
Để tải tài liệu về máy.
Nhấn Thanh toán Để tìm hiểu các phương án nạp điểm ưu việt.

 Hỗ trợ viên
Chat with Hotro 01  Chat with Ho tro 02  Chat with Ho tro 02
 
 
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status