Hộ gia đình và tổ hợp tác
   Văn hóa - Du lịch   Triết học - Tôn giáo   Vũ trụ - Thiên văn
   Khoa học thường thức   Lịch sử - Chính trị   Thể thao
   Luật Học   Báo chí - Truyền thông   Xã Hội Học
   Hành chính   Mỹ Học   Tâm lý học
   Đông Phương Học   Ngôn ngữ học
 

Hộ gia đình và tổ hợp tác

I. Khái quát về hộ gia đình và tổ hợp tác
         Điều 106,BLDS năm 2005 nước ta qui định: “Hộ gia đình mà các thành viên có tài sản chung, cùng đóng góp công sức để hoạt động kinh tế chung trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp hoặc một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác do pháp luật qui định là chủ thể khi tham gia quan hệ dân sự thuộc các lĩnh vực này”. Điều 111 qui định: “Tổ hợp tác được hình thành trên cơ sở hợp đồng hợp tác có chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn của từ ba cá nhân trở lên, cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện những công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm là chủ thể trong các quan hệ dân sự”.
II. Nội dung
Hiện nay, đang có 2 quan điểm trái ngược về việc BLDS nước ta có nên quy định hộ gia đình và tổ hợp tác như một chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự hay không. Theo đánh giá chủ quan của bản thân em thì hiện nay việc qui định hộ gia đình và tổ hợp tác là chủ thể trong quan hệ pháp luật Dân sự vẫn phù hợp, và không nên hủy bỏ các qui định này.
Ở nước ta, hộ gia đình chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng. Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi và bổ sung năm 2001) đã khẳng định tại Điều 21 là kinh tế hộ gia đình cần được khuyến khích, phát triển. Kinh tế hộ gia đình ngày càng phát triển, và có sự đóng góp lớn hơn vào sự phát triển nền kinh tế chung của cả nước. Cho nên sẽ không tránh khỏi việc hộ gia đình tham gia vào các quan hệ pháp luật dân sự mà ở đó hộ gia đình với tư cách là một chủ thể nhằm đảm bảo tính hợp thức và thuận lợi trong các giao dịch dân sự, đồng thời cũng để đảm bảo lợi ích chung của các thành viên trong hộ gia đình. Thực tiễn cho thấy việc hình thành và phát triển của kinh tế hộ gia đình với các hình thức sản xuất vừa và nhỏ, trong các lĩnh vực nông, lâm sản, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là phổ biến và là một thực tế khách quan. Bên cạnh đó, kể từ khi có luật đất đai năm 1993, vai trò chủ thể của hộ gia đình trong quan hệ sử dụng đất đã thể hiện đậm nét. Xuất phát từ tình hình thực tiễn trên đây, BLDS năm 1995 đã quy định hộ gia đình là một chủ thể đặc biệt, hay còn gọi là chủ thể hạn chế trong quan hệ dân sự. Mặt khác, ở Việt Nam, hộ gia đình tồn tại như một yếu tố thể hiện truyền thống của dân tộc, việc tồn tại hộ gia đình ở Việt Nam mang tính chất bền vững, nó bị chi phối bởi yếu tố truyền thống và đạo đức con người…Do đó việc qui định hộ gia đình là một chủ thể trong quan hệ pháp luật dân sự là phù hợp với yêu cầu và đòi hỏi của thực trạng hiện nay và cũng phù hợp với truyền thống đạo đức của dân tộc. 
Về tổ hợp tác, đây là một mô hình rất phù hợp với nước ta trong giai đoạn phát triển kinh tế hiện nay. Việc tham gia vào các giao dịch dân sự là nhu cầu thiết yếu để các tổ hợp tác phát triển.  Tổ hợp tác là mô hình kinh tế linh hoạt, thích hợp với trình độ sản xuất của kinh tế hộ ở nhiều vùng, nhất là khu vực nông nghiệp, nông thôn, có phương thức tổ chức hoạt động kinh tế phù hợp với đông đảo quần chúng nhân dân lao động. Thông qua tổ hợp tác, người lao động có điều kiện tham gia vào quá trình phân công lao động xã hội và hưởng lợi từ các thành quả phát triển kinh tế, sử dụng có hiệu quả hơn nguồn lực về đất đai, lao động, vật tư và tiền vốn, góp phần phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội. Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) cũng đã định hướng việc lựa chọn mô hình kinh tế phù hợp với trình độ, khả năng và nhu cầu hợp tác của người dân: “tiếp tục phát triển rộng rãi kinh tế hợp tác với nhiều hình thức, quy mô, trình độ khác nhau trong các ngành, lĩnh vực, địa bàn có điều kiện”. Từ đó, cho thấy việc Luật dân sự nước ta qui định tổ hợp tác là chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự hiện nay là phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn, phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.
 

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Hộ gia đình và tổ hợp tác ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
LH01009
Loại tài liệu  Word (.doc)  Lượt tải:  0
Mức phí: : 500 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn Like bạn có cơ hội nhận 30.000 điểm.
Nhấn Download
Để tải tài liệu về máy.
Nhấn Thanh toán Để tìm hiểu các phương án nạp điểm ưu việt.

 Hỗ trợ viên
Chat with Hotro 01  Chat with Ho tro 02  Chat with Ho tro 02
 
 
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status