Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý báo chí ở nước ta hiện nay
   Văn hóa - Du lịch   Triết học - Tôn giáo   Vũ trụ - Thiên văn
   Khoa học thường thức   Lịch sử - Chính trị   Thể thao
   Luật Học   Báo chí - Truyền thông   Xã Hội Học
   Hành chính   Mỹ Học   Tâm lý học
   Đông Phương Học   Ngôn ngữ học
 

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý báo chí ở nước ta hiện nay

Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý báo chí ở nước ta hiện nay 

Báo chí có vai trò quan trọng đặc biệt trong đời sống xã hội nói chung, văn hóa nói riêng. Các quan hệ xã hội về báo chí rất đa dạng, phong phú và phức tạp. Nó đan xen giữa văn hóa - tư tưởng với kinh tế, giữa lao động sáng tạo của tư duy với lao động sản xuất vật chất, nó xuyên suốt quá trình sản xuất - lưu thông và tiêu dùng hàng hóa. Hoạt động báo chí là kênh thông tin quan trọng để tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần ổn định chính trị, phát triển văn hóa và kinh tế, nâng cao dân trí, đời sống tinh thần của nhân dân... Do đó, tăng cường quản lý nhà nước (QLNN) về báo chí là vấn đề quan trọng luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm. Trong luật pháp cũng như các chủ trương, sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý báo chí ngày càng khoa học, phù hợp với sự phát triển của báo chí. Trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa X về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí, Đảng ta đã chỉ rõ: “… Báo chí phải nắm vững và tuyên truyền sâu rộng, kịp thời có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, bám sát nhiệm công tác tư tưởng, tích cực tuyên truyền, cổ vũ thành tựu của công cuộc đổi mới; đổi mới tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước đối với báo chí…”.

Kết cấu đề tài:

Chương I: Đảng lãnh đạo hoạt động báo chí

Chương II: Thực trạng quản lý báo chí ở VIỆT NAM

Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý báo chí ở nước ta hiện nay

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý báo chí ở nước ta hiện nay ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

Danh mục
Báo chí - Truyền thông
Mã tài liệu DBCTT0002  Type:   PDF(.pdf)
Mức phí 500 điểm  Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn Like để có cơ hội nhận 15.000 điểm thưởng
Khuyến mại
Tặng 100% giá trị thẻ cào điện thoại
Nhấn Thanh toán
Giảm tối đa chi phí để có một tài liệu chất lượng
Thanh to�n an toan với Bảo Kim !
 Hỗ trợ viên
  Chat with Elib  Chat with Elib Chat with Elib 
Lưu ý: Vui lòng tắt phần mềm hỗ trợ download trước khi tải tài liệu (Hướng dẫn)
Nạp điểm bằng thẻ cào tặng 100% giá trị điểm nạp (Khuyến mại mới)
info@thuvientructuyen.vn ( 24/24H ) - : 0983.126.663-0975.451.311 ( 8AM - 12PM )
BẠN CÓ THỂ TÌM KIẾM NỘI DUNG BỔ SUNG Ở ĐÂY NHÉ
       
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Thay Thái Độ Đổi Cuộc Đời
Sách nói
Bí Quyết Tay Trắng Trở Thành Triệu Phú
Sách nói
Bí mật tư duy triệu phú
Sách nói
Phút Dành Cho Cha
Sách nói
Xem thêm

DMCA.com Protection Status