Giải nhanh bài tập hoá học về sắt (1 chuyên đề trong đề thi đại học)
 

Giải nhanh bài tập hoá học về sắt (1 chuyên đề trong đề thi đại học)

MỤC LỤC
Đặt vấn đề
Lý do chọn đề tài
Mục đích nghiên cứu
Đối tượng và phạm vi
Nội dung
Cơ sở lý luận
Cơ sở thực tiễn
Các biện pháp thực hiện
Bài tập mẫu
Dạng 1. Bài toán về các oxit của Fe và Fe tác dụng với axit có tính oxi hóa
mạnh (H2SO4, HNO3)
Dạng 2. Bài toán về CO khử các oxit của Sắt. Sản phẩm tạo thành cho tác
dụng với tác nhân oxi hóa mạnh
Dạng 3. Bài toán về CO khử các oxit. Sản phẩm tạo th ành cho tác dụng với
nước vôi trong
Dạng 4. Giải các bài tập đốt cháy
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Tài liệu tham khảo

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Giải nhanh bài tập hoá học về sắt (1 chuyên đề trong đề thi đại học) ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
TLOTDHCDHH2
Loại tài liệu  PDF(.pdf)  Lượt tải:  703
Mức phí: : 500 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn Like bạn có cơ hội nhận 30.000 điểm.
Nhấn Download
Để tải tài liệu về máy.
Nhấn Thanh toán Để tìm hiểu các phương án nạp điểm ưu việt.

 Hỗ trợ viên
Chat with Hotro 01  Chat with Ho tro 02  Chat with Ho tro 02
 
 
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status