Báo cáo thực tập tại phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
   Danh mục tài liệu   Công nghệ thông tin   Kế toán - Kiểm toán
   Marketing - Bán hàng   Ngoại thương - Kinh tế quốc tế   Tài chính - Ngân hàng
   Du lịch - Dịch vụ   Quản lý chất lượng   Quản lý đầu tư
   Kinh doanh quốc tế   Quản trị kinh doanh   Thương Mại
   Lao động   Hải Quan-Thuế   Chứng khoán
   Bảo hiểm
 

Báo cáo thực tập tại phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Trong giai đoạn kinh tế thị trường đang có nhiều bất ổn, việc có một kế hoạch tốt và thực hiện thành công kế hoạch đó là một điều khó. Đối với một huyện nông nghiệp như Tân Yên ( Bắc Giang) thì việc phát triển kinh tế trong giai đoạn này là rất khó khăn. Các biến động trên thế giới ảnh hưởng không nhỏ đến nước ta nói chung và Bắc Giang nói riêng. Muốn ổn định tình hình kinh  tế xã hội, đảm bảo cuộc sống dân cư, đảm bảo an ninh xã hội,… thì cần có những biện pháp thiết thực. Vì vậy, vai trò của uỷ ban nhân dân các cấp là rất quan trọng trong việc định hướng phát triển cho cả huyện trong thời gian tới. Để tìm hiểu về công tác này và củng cố những kiến thức đã học được,  em đã xin thực tập tại phòng Tài chính- kế hoạch huyện Tân Yên. Trong quá trình thực tập tổng hợp, đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của trưởng phòng, các đồng chí phó phòng và các cán bộ nhân viên trong phòng trong việc tìm hiểu cơ quan và các hoạt động nghiệp vụ của phòng. Sau quá trình thực tập tổng hợp, em đã hoàn thành bản báo cáo thực tập tổng hợp. bản báo cáo gồm 2 chương là:

Chương 1: Tổng quan về phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Chương 2: Tình hình hoạt động phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
Tân Yên

LỜI MỞ ĐẦU 2

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH  HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG 3

1.1. Lịch sử hình thành 3

1.2. Vị trí, chức năng và các mối quan hệ công tác 3

1.3. Nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Tân Yên. 5

1.3.1. Nhiệm vụ 5

1.3.2. Quyền hạn của phòng. 6

1.4. Cơ cấu tổ chức phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Yên. 7

CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN TÂN YÊN 9

1. Tổng kết công tác phòng Taì chính - Kế hoạch huyện Tân Yên 

năm 2008 9

1.1. Công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền giáo dục. 9

1.2. Công tác chuyên môn, nghiệp vụ của phòng Tài chính - 

Kế hoạch huyện: 9

1.2.1. Công tác kế hoạch ngân sách: 9

1.2.2. Công tác ngân sách xã, thanh tra tài chính: 10

1.2.3.  Công tác quản lý kinh phí khối giáo dục, y tế: 11

1.2.4. Công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, giá cả, theo dõi hợp tác xã: 11

1.2.6. Công tác kế toán ngân sách, hàng xung quỹ nhà nước, chuyên quản các đơn vị hoạt động sự nghiệp: 12

1.2.7. Công tác thẩm định các dự án đầu tư, thẩm định báo cáo 

quyết toán xây dựng cơ bản, thẩm định đền bù giải phóng 

mặt bằng. 13

1.3. Đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng tài chính- kế hoạch huyện Tân Yên năm 2008: 13

1.3.1. Ưu điểm: 14

1.3.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, hướng giải quyết. 14

1.4. Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2009 của phòng Tài chính- kế hoạch huyện: 16

1.5. Một số hướng đề tài chuyên đề thực tập: 16

 

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Báo cáo thực tập tại phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
TCTH.00003
Loại tài liệu  Word (.doc)  Lượt tải:  4
Mức phí: : 500 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn Like bạn có cơ hội nhận 30.000 điểm.
Nhấn Download
Để tải tài liệu về máy.
Nhấn Thanh toán Để tìm hiểu các phương án nạp điểm ưu việt.

 Hỗ trợ viên
Chat with Hotro 01  Chat with Ho tro 02  Chat with Ho tro 02
 
 
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status